Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin:

19 jun 2017: Tomasz Jarymowicz

Democratic Deliberation in the Context of Deep Pluralism and Mass Democracy. A Case for an Epistemic Idea of Public Reason

 • SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007 

  Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, J.O.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, K.E.; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, H.; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (Research report; Forskningsrapport, 2008-04)
  This is the third annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2007, the work continued at full scale in the Lofoten-Barents Sea area, and similar studies were initiated in the southern part of ...
 • Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander 

  Erikstad, K.E.; Reiertsen, T.K.; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, H.; Systad, G.H. (Research report; Forskningsrapport, 2007-03)
  Hekkebestandene av lomvi (Uria aalge) langs norskekysten har hatt en sterk nedgang i løpet av de siste 45 årene. Den norske fastlandsbestanden utgjør i dag ikke mer enn ca 15 000 par, mens den til sammenligning ble ...
 • Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76 

  Hansen, Trond Willa; Mørk, Torill; Tryland, Morten; Arnemo, Jon M.; Isaksen, Kjell; van der Kooij, Jeroen; Andersen, Reidar (Research report; Forskningsrapport, 2007-07)
  Rabies hos flaggermus er utbredt over store deler av verden og er også registrert i mange områder i Europa. Fjorten av Europas rundt 40 arter er rapportert å ha vært eksponert for rabiesvirus enten ved påvisning av viruset ...
 • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

  Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, T (Research report; Forskningsrapport, 2007-04)
  This is the second annual report of the SEAPOP programme, which was initiated in 2005. In 2006, the programme was extended to the near full scale in the Lofoten-Barents Sea area, but it is aimed for implementation at the ...
 • Master spesialpedagogikk, tema inkludering 

  Kavli, Jon Gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan elever reagerer på at medelever får tilpasset lærestoffet. Gjennom samtaler med lærere ønsker vi å belyse hvordan slike tilpasninger blir akseptert. Prosjektet har følgende problemstilling: ...

Vis mer