Det er for tiden ingen aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin.

 • Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period 

  Mitamura, Hiromichi; Thorstad, Eva Bonsak; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Økland, Finn; Næsje, Tor; Dempster, Tim; Arai, Nobuaki (Research report; Forskningsrapport, 2007)
  Lumpsucker are distributed throughout the North Atlantic Ocean, and migrate considerable distances between offshore feeding areas and shallow inshore spawning areas. In July 2006, a study on the movements of female lumpsucker ...
 • Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden 

  Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremseth, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein (Research report; Forskningsrapport, 2017)
  Utviklingen av havbruksnæringen styres etter prinsippet om bærekraftig utvikling; sosial, økonomisk og miljømessig. Forvaltningen trenger mer kunnskap om hvilke effekter merdbasert havbruk har på økosystemtjenester og ...
 • Kommunikasjon i traumeteam. En videoanalyse av traumeteam-simuleringer 

  Enoksen, Inger Therese Tønsberg; Djupen, Silje Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  Formålet med oppgaven: Når noe skal kommuniseres møter man ofte på utfordringer mht. potensielle misforståelser av budskapet, men som regel kan slike misforståelser rettes opp uten særlig store konsekvenser. I helsevesenet ...
 • Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring 

  Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans (Research report; Forskningsrapport, 2005-02)
  This report summarises consequences of a planned wind park at the Sneqord peninsula, Måsøy municipality. Impact assessments are conducted for landscape perspectives, flora, fauna, outdoor recreation, cultural heritage and ...
 • Curiosities of the sea: Not just fishy tales 

  Jobling, Malcolm (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)

Vis mer