Viser treff 1-20 av 42

  • Direct-to-chip liquid cooling for reducing power consumption in a subarctic supercomputer centre 

   Ovaska, Seppo J.; Dragseth, Roy Einar; Hanssen, Svenn Agnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Reduction of data centre power consumption is a timely challenge. Waste heat reuse is another focus area when developing energy efficient and sustainable data centres. And these two issues are interconnected through liquid ...
  • Application of Computational Drug Discovery Techniques for Designing New Drugs against Zika Virus 

   Ceron-Carrasco, José P.; Coronado-Parra, Teresa; Imbernón-Tudela, Baldomero; Banegas-Luna, Antonio J.; Ghasemi, Fahimeh; Vegara- Meseguer, Josefina M.; Luque, Irene; Azam, Syed Sikander; Trædal-Henden, Steinar; Pérez-Sánchez, Horacio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-28)
  • Med OECD til Nord-Norge 

   Eikeland, Sveinung (Chronicle; Kronikk, 2015-10-15)
   Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) var nyleg ei veke i Nord-Noreg som ein del av ei vurdering det gjer av muligheter for utvikling i tynt busette område i nord. Vurderinga inkluderer 14 regionar, ...
  • Vurdering av D78-kandidatene m.h.p. UNINETT-tilknytning. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  • Utredning om tekstbehandling 

   Hagland, Randi; Handegård, Odd; Haugland, Wivi; Johansen, Torill; Madsen, Kjell; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Tekstbehandlingsutvalget ved UiTøs siste innstilling.
  • Terminalkjøring mot BIBSYS via UNINETT. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
   Notatet beskriver kort de tekniske problemene som må løses for at terminalkjøring mot BIBSYS skal bli mulig via UNINETT. De perifere Bibsys-deltakerne vil spare store summer hvert år på å flytte terminaltrafikken over til ...
  • Terminalemulator for GIUT-systemet 

   Rinde, Eivind (Others; Andre, 1986)
   Rapporten beskriver terminalemulator for bruk i GIUT-systemet. Det er epesielt fokusert på avbildninger mellom TDV2215 og VT100 terminaler. Siste del av rapporten inneholder dokumentasjon på en modul implementert v.h.a. ...
  • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

   Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
   Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
  • Systemgenerering for MULTITERM-10 

   Sjursen, Sigurd; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
   Denne rapporten beskriver hvirdan MULTITERM-10 systemet (MT-10) skal genereres. Genereringen vil nok kreve en viss kjennskap til hvordan systemet fungerer. Desverre foreligger ennå ikke fullstendig systemdokumentasjon. ...
  • Sluttrapport for det avtaleforbedrede arbeid 

   Hauge, Jan Olav; Johnsen, Ola Marius; Krogdahl, Stein (Others; Andre, 1978)
  • Skisser for UNINETT-tilknytning 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
   I dette notatet skisseres kort løsninger for å knytte CDCs, UNIVACs og NDs tilbudte anlegg til UNINETT. UNIVAC og CDC har tilbudt anlegg som i prinsippet er svært lik på kommunikasjonssiden og behandles derfor i denne ...
  • Samtrafikk mellom MHS og teletex 

   Danielsen, Thore (Others; Andre, 1985)
   Sammendrag av et foredrag avholdt på UNINETT-prosjektets MHS-seminar 22. og 23. januar 1985. Den Internasjonale Televerkskomitéen (CCITT) har utarbeidet en modell for MHS (Message handling systems). En del av modellen ...
  • Reiserapport fra kommunikasjonsgruppen 

   Jensen, Willy; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
   La Gaude er et av IBMs 7 labriatorier i Europa. Laboratoriet er ansvarlig for IBMs utvikling når det gjelder svitsjesystem, modemer og såkalte "conversion programs". Formålet med slike "conversion programs" er å øke ...
  • Referat fra seminar 27. og 28. januar 1987: EDB ved Universitetet i Tromsø. 

   Almås, Odd; Antonsen, Thorill; Milje, Lars (Others; Andre, 1987)
  • ABACUS : nytt fra EDB-senteret 

   Edvardsen (red.), Håkon (Others; Andre, 1985)
   Dette nummeret av ABACUS er i sin helhet viet vårt nye hovedanlegg: VAX 8600. Vi har i denne omgang hovedsaklig prøvd å få med stoff som kan hjelpe brukerne i å komme raskt i gang på det nye anlegget. En mer omfattende ...
  • NORDCOM Tromsø, versjon 1 : brukerveiledning 

   Espenes, Rolf; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  • Multiterm : brukerveiledning. 

   Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1978)
   EDB-rapport 88.MT-10.2. Versjon 78-11-10
  • Maskinanskaffelsen 1982 : statusrapport 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Prosjektgruppen for D82 avgir med dette statusrapport fra vurderingsarbeidet. Rapporten inneholder ingen endelig konklusjon, men tar sikte på å beskrive tilbudene på en sammenlignbar form og dessuten anbefale hvilke ...
  • Maskinanskaffelsen 1982 : innstilling til valg av utstyr. 

   Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
   Denne rapporten avslutter vurderingsarbeidet i forbindelse med kjøp av suppleringsutstyr til EDB-sentret i 1982. Utstyr fra leverandørene Norsk Data AS og Digital Equipment har i siste fase vært de eneste aktuelle alternativ.
  • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll. 

   Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)