Now showing items 1-1 of 1

  • Kreativitetens Ø : entreprenørskap som image og livsform på Bornholm 

    Ramtvedt, Rannveig Kildal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
    Denne oppgaven handler om stedsutvikling gjennom næringssatsning i et distriktssamfunn. Feltarbeidet er gjort på den danske øya Bornholm, hvor det er satset mye på tiltak for økt tilflytting og bedre vilkår for næringslivet. ...