Now showing items 1-1 of 1

  • Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet 

    Waaler, Andreas Skog (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-01)
    Sosiale medier har etablert seg som en selvsagt måte å kommunisere på, noe vi tar for gitt på lik linje med SMS, epost og mobiltelefon. En signifikant andel av den oppvoksende generasjon er på Facebook, Twitter, MSN og ...