"Universitetet ut til folket!" : Folkeuniversitetet og høgre utdanning i en 40-årsperiode

DSpace/Manakin Repository

"Universitetet ut til folket!" : Folkeuniversitetet og høgre utdanning i en 40-årsperiode

 

Tweet Share on Facebook
Title: "Universitetet ut til folket!" : Folkeuniversitetet og høgre utdanning i en 40-årsperiode
Author: Vang, Birger
Date: 15-May-2011
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne oppgaven tar sikte på å si noe om et studieforbunds engasjement på ett av de mange områder som dekkes av begrepet voksenopplæring, nemlig universitetssirklene, eller studieringer på høgre nivå som etter hvert ble betegnelsen. Det ville føre for langt å beskrive alle sider ved denne virksomheten. Derfor er oppgaven begrenset til å si noe om ”livsvilkårene”. Hovedfunnene er at livsvilkårene har vært svingende. En liten post på statsbudsjettet har til tider fått stor politisk oppmerksomhet. Folkeuniversitetets medarbeidere rundt omkring i landet har stort sett opplevd oppturer og nedturer på samme måte. Utdanningsinstitusjonene har over tid endret seg fra å stå sammen med Folkeuniversitetet om å spre høgre utdanning, til å tenke mer på seg selv. Samarbeid har utviklet seg til konkurranse. Bare i løpet av et par tiår har den kommersielle språkbruken mer og mer tatt over. Produksjon, marked og kunder er blitt sentrale begreper; begreper som også former hverdagen. Ved å gå dypere inn i Folkeuniversitetets virksomhet innenfor høgre utdanning, har jeg fått prøvd ut om mine erfaringer og tanker på dette feltet samsvarer med det en kan beskrive som allmenn oppfatning. I stor grad har det vært tilfelle. Når det gjelder framtidsutsiktene, er min konklusjon at Folkeuniversitetet ikke kommer tilbake til den store aktivitet som Folkeuniversitetet hadde på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. På den annen side vil ikke denne virksomheten forsvinne helt, men omfanget vil være atskillig mindre enn det har vært. Nye undervisningsmetoder kan bidra til å nå nye deltakergrupper.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3459


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 473.5Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help