Sangere i det himmelske Jerusalem : funksjonsanalyser av middelalderinventaret i Trondenes kirke.

DSpace/Manakin Repository

Sangere i det himmelske Jerusalem : funksjonsanalyser av middelalderinventaret i Trondenes kirke.

 

Tweet Share on Facebook
Title: Sangere i det himmelske Jerusalem : funksjonsanalyser av middelalderinventaret i Trondenes kirke.
Author: Bergesen, Rognald Heiseldal
Date: 22-Jun-2012
Type: Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling
Abstract: Middelalderkirken på Trondenes har et av de best bevarte kirkerom i Norden. Den ble drevet av et flertallig presteskap som sørget for døgnkontinuerlig liturgi. Steinkirken med sitt rikholdige inventar gir grunnlag for utprøving av nye tilnærminger til studiet av kirkekunst. Ph.D-avhandlingen stiller spørsmål om hvordan inventar og kirkerom på Trondenes fungerte i liturgien i perioden fra 1465 til reformasjonen. Basert på periodens liturgi og fromhetsliv i Europa og Nidaros, rekonstrueres konturer rundt tilsvarende praksis på Trondenes. Middelalderens allegoriske tilnærming til bibelen var sentral i forståelsen av periodens bilder. Kirkekunsten var prosessuell ved at den belyste forskjellige teologiske tema i ulike faser av liturgien. Kirkerommet på Trondenes var trolig til stor nytte for lokalbefolkningen. Man kunne få hjelp fra prestene og man kunne anvende kirkekunsten i andakter på egen hånd. Folk mottok nattverden minst en gang årlig, og kunne se brødet bli løftet opp til flere ganger daglig ettersom det var åtte altere i kirken. Det ble forrettet sjelemesser for avdøde i menigheten og votivmesser knyttet til andre lokale behov. Folk kunne få fratrekk fra tiden i skjærsilden ved bønner foran tre avlatsmotiv som fantes i alterskapene.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/4280


File(s) in this item

Files Size Format View Description
thesis.pdf 79.11Mb PDF View/Open Full thesis
thesis_reduced.pdf 3.482Mb PDF View/Open Full thesis - reduced size

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help