Verdivurdering av Quality Hotel Saga

DSpace/Manakin Repository

Verdivurdering av Quality Hotel Saga

 

Tweet Share on Facebook
Title: Verdivurdering av Quality Hotel Saga
Author: Schjølberg, Tommy
Date: 15-Dec-2006
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne mastergradsoppgaven er en verdivurdering av Quality Hotel Saga. Formålet er å verdsette bedriften med basis i framtidig inntjening. Det er brukt historiske regnskapstall for å kunne predikere hva framtidig inntjening vil bli. Oppgaven er bygd opp rundt en regnskapsmessig analyse og en strategisk analyse. I all hovedsak er det totalkapitalmetoden som er benyttet, men også andre metoder er brukt for å vise at verdien man kommer fram til kan variere en del avhengig av hvilken metode som benyttes. I den strategiske analysen ble en SWOT-analyse gjennomført for å avdekke styrker og svakheter, samt muligheter og trusler for bedriften. I tillegg ble Porters fem faktor modell gjennomgått. Denne modellen tar for seg de 5 eksterne faktorene som redegjør for konkurranseintensiteten, og som derfor også påvirker en bedrifts eller bransjes lønnsomhet/attraktivitet. Videre er regnskapsanalysen en sentral del av oppgaven. Den består av en analyse om risiko, vekst og andre faktorer som er viktig for å få innsikt i den økonomiske statusen til bedriften. I tillegg er det gjort en likviditetsanalyse, soliditetsanalyse og rentabilitetsanalyse. Avslutningsvis i oppgaven gjennomføres det en sensitivitetsanalyse for å illustrere at selv små endringer i parameterne vekstrate og avkastningskrav vil utgjøre store forskjeller på verdiestimatet.
Description: Oppgaven er fjernet etter søknad fra forfatteren
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/432


File(s) in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help