• The 7th Annual Munin Conference on Scientific Publishing : New Trends 

   Skåden, Emma Margret (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2012)
   Universitetsbiblioteket i Tromsø arrangerer hvert år en Muninkonferanse som omhandler vitenskapelig publisering, ofte med en Open Access vri. Årets tema var “new trends in scholarly publishing”. Årets hovedinnledere var ...
  • Erfaringer fra arbeidet med egenarkivering hos UiT 

   Skåden, Emma Margret (Conference object; Konferansebidrag, 2013)
  • OpenAIRE : Hvordan følge opp forskerne? 

   Skåden, Emma Margret (Conference object; Konferansebidrag, 2011)
   OpenAIRE er et EU-finansiert prosjekt som skal legge til rette for at forskere kan etterleve de krav som stilles om Open Access i de EU-finansierte prosjekter de er med i. Prosjektet skal skape en teknisk infrastruktur som ...