• Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi 

      Bektesevic, Emina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
      PROBLEMSTILLING: LASIK og overflatelaserbehandling er to operasjonsteknikker som brukes i behandling av myopi, hvorav LASIK er den mest utbredte. Denne studien ser nærmere på forutsigbarhet, stabilitet og effektivitet av ...