Show simple item record

dc.contributor.authorGjærum, Rikke Gürgens
dc.contributor.authorKinn, Henny
dc.date.accessioned2017-01-31T11:29:12Z
dc.date.available2017-01-31T11:29:12Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractAntallet eldre personer øker i befolkningen. Dette fordrer kreativ, proaktiv og estetisk samfunnsplanlegging med tanke på å bygge en bærekraftig fremtid. Færre yrkesaktive og flere pensjonister krever nye løsninger. Artikkelen belyser hvordan samfunnet vårt kan møte det økende antallet personer med sykdommen demens gjennom humanistisk og estetisk omsorg, når målet er å ivareta, individets tilhørighet og medborgerskap, identitet og ukrenkelige menneskeverd. Artikkelen er basert på fire studier av aldring, levekår og livskvalitet fra 2005-2015, og en gjennomgang av nyere forskning samt aktuelle politiske føringer for eldreomsorgenen_US
dc.descriptionThis work is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License.</a><br> This article is also available via DOI:<a href="http://dx.doi.org/10.7577/if.v5i2.1847">10.7577/if.v5i2.1847</a>en_US
dc.identifier.citationGjærum R, Kinn HK. Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. 2016;5(2)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1402461
dc.identifier.issn1893-2479
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10250
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.journalInFormation - Nordic Journal of Art and Research
dc.relation.projectIDHøgskolen i Oslo og Akershus: 444762en_US
dc.relation.urihttps://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/1847
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectdemensen_US
dc.subjecthumanismeen_US
dc.subjectestetikken_US
dc.subjectreminisensen_US
dc.subjectidentiteten_US
dc.subjecttilhørigheten_US
dc.subjectvernepleieen_US
dc.subjecteldrebølgenen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.titleHumanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record