Show simple item record

dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorHeggberget, Tor Gravråk
dc.contributor.authorFinstad, Anders Gravbrøt
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorBerger, Hans Mack
dc.contributor.authorHesthagen, Trygve H.
dc.contributor.authorBerg, Ole Kristian
dc.date.accessioned2017-02-21T13:43:48Z
dc.date.available2017-02-21T13:43:48Z
dc.date.issued2006-04
dc.description.abstractUndersøkelser i Namsenvassdraget i 2005 viste at ørekyt forekommer i tette bestander i innsjøer og flyer øverst i vassdraget. I Otersjøen øverst i Sanddøla har ørekyt forekommet i solide bestander siden 1960-tallet. I Tunnsjøen og i Namsvatnet ble arten først registrert på 1990-tallet. Kartleggingen i 2005 viste at ørekyt hadde spredt seg fra Tunnsjøen til Tunnsjøflyan, men ikke videre ned Tunnsjøelva. Videre hadde ørekyt spredt seg 1-2 km fra Namsvatnet til Kariflyan øverst i Namsen. Ørekyt ble ikke funnet andre steder i hovedelva Namsen. Ørekyt ble heller ikke funnet i Sanddøla annet enn i utløpet av Otersjøen. Årsaken til at ørekyta ikke har spredd seg nedstrøms fra Otersjøen er trolig Sanddølas jevne fall med sammenhengende stryk og fosser over en strekning på ca 50 km ned til Formofoss. Både Tunnsjøelva og Namsen har også kortere tøffe strekninger, men forekomsten av kulper og terskelbassenger øker risikoen for at ørekyta skal klare å spre seg nedstrøms til områder med namsblank og anadrom laks innen noen år eller tiår.Namsblankbestanden ser ut til å ha gått sterkt tilbake senere år, noe som gjør at bestanden er mer sårbar for negative effekter av ørekyt. Formålene med denne undersøkelsen var å: • Kartlegge forekomst og spredning av ørekyt i Namsenvassdraget. • Kartlegge aktuelle spredningsveier for ørekyt i vassdraget. • Framskaffe referansedata for namsblank og aure, blant annet om bestandstetthet, alder og vekst, før ørekyta sprer seg og etablerer seg i de sentrale delene av vassdraget. • Kartlegge fysiske og hydrologiske forhold som har betydning for etablering og spredning av ørekyt. • Utføre en analyse av risiko for spredning av ørekyt til de ulike vassdragsavsnitt. • Utføre en risikoanalyse av de effekter ørekyt vil ha på eksisterende fiskearter og biologisk mangfold med spesiell fokus på namsblank. • Foreslå tiltak for å forsinke eller hindre videre spredning av ørekyt. Forekomsten av ørekyt og bestander av namsblank, aure og røye i de øvre delene av Namsenvassdraget ble kartlagt sommeren og høsten 2005 ved hjelp av el-fiske og fiske med garn og teiner. Fisket foregikk i fire hovedområder: 1) øvre Namsen ut fra Namsvatn inkludert Kariflyan og Storflyan 2) Namsen fra Namsskogan ved Snåsamoen til Aunfoss 3) Tunnsjøen, Tunnsjøflyan og Tunnsjøelva 4) Sanddøla fra Otersjøen til Bergfossen ørekyt, Namsblank, småblank, laks, aure, introdusert art, Namsenvassdrageten_US
dc.identifier.citationThorstad EB, Sandlund OT, Heggberget TG, Finstad AG, Museth J, Berger HM, Hesthagen TH, Berg OJ. Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak. Norsk institutt for naturforskning; 2006. 69 p.. NINA rapport(155)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1452183
dc.identifier.isbn82-426-1707-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/10329
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport ; 155en_US
dc.relation.projectIDAndre: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingenen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.titleØrekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltaken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record