Show simple item record

dc.contributor.advisorHemmingsen, Willy
dc.contributor.authorGabrielsen, Heidi K.
dc.date.accessioned2007-07-02T06:26:39Z
dc.date.available2007-07-02T06:26:39Z
dc.date.issued2007-06-26
dc.description.abstractFjæreplytt (Calidris maritima) er verdens nordligste overvintrende vader og oppholder seg gruppevis i fjæresonen i Tromsøområdet gjennom vinteren. En flokk fjæreplytt ble observert å konsekvent bytte beitehabitat mellom dag og natt. Ved hjelp av radiosendere og individuelle ringmerker ble natthabitat avdekket og flokken verifisert som den samme i begge habitat. For å undersøke hva som kunne styre fuglenes valg av habitat ble mattilgang og predatoraktivitet vurdert. Næringsprøver ble samplet fra begge habitatat og potensielle byttedyr registrert for å få et bilde av næringstilgangen. Tidsbudsjett ble tatt på beitende fugl i dag- og natthabitat for å finne forskjell i beiteintensitet. I henseende å vurdere predatoraktivitet ble det tatt tidsbudsjetter på anti-predator atferd og gått sportransekt i begge habitat. Næringstilgangen ble ikke funnet å være forskjellig med hensyn på antall byttedyr. Det var kun forskjellig fordeling av type byttedyr, med flest blåskjell (Mytilus edulis) i daghabitatet og flest strandsnegl (Littorina spp.) i natthabitatet. Beiteintensiteten var høyere i natthabitatet med 83 % kontra 68 % i daghabitatet. Fuglene viste 66 % anti-predator atferd i form av flukt i daghabitatet og 40 % i natthabitatet og sportransektene ga indikasjon på større aktivitet av nattaktive predatorer som katt og mink i daghabitatet. Disse resultatene foreslår at fjæreplyttene avveier mattilgang og predatorpress når de velger beitehabitat. Predatoraktiviteten i daghabitatet kan indirekte skyldes menneskelig aktivitet som således påvirker et viktig beiteområde for den lokale bestanden av fjæreplytt i Tromsøområdet. Emneord: fjæreplytt, Calidris maritima, habitatvalg, predatorpress, avveing, anti-predator atferd, beiting, fjæresoneen
dc.format.extent1654913 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1079
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_893
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400en
dc.titleHabitatvalg og beitestrategi hos overvintrende fjæreplytt (Calidris maritima)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record