Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Jarle
dc.contributor.advisorMølmann, Jørgen
dc.contributor.authorWilhelmsen, Anne Marit
dc.date.accessioned2007-07-02T10:55:17Z
dc.date.available2007-07-02T10:55:17Z
dc.date.issued2007-05
dc.description.abstractDet ble gjennomført klimakammerforsøk på arten Papaver dahlianum, for å undersøke i hvilken grad klima påvirker frøspiring og blomstring hos avkommet. Høsten 2005 ble frø av Papaver dahlianum polare samlet rundt Longyearbyen og i Arktisk-alpin botanisk hage i Tromsø. Plantene i botanisk hage stammet også fra Svalbard, men ble sådd i Tromsø i 2002. Forsøkene ble utført ved Biologisk klimalaboratorium i Tromsø. F1 spirte ved 18ºC og ble behandlet med to ulike temperaturer ved blomstring; 18ºC og 9ºC. F2-generasjonene ble spirt og blomstret ved 18ºC. Første generasjon oppnådde høye spireprosenter ved 18°C. Andre generasjon av frø med opphav fra Svalbard hadde høyere spireprosent da frøene var dannet ved 9°C enn da frøene var dannet ved 18°C. Andre generasjon av frø fra botanisk hage dannet ved 18°C, hadde derimot høyere spireprosent enn frøene dannet ved 9°C. Frøene i andre generasjon var imidlertid utsatt for soppinfeksjon. Med disse resultatene er det vanskelig å fastslå i hvilken grad klima påvirker frøspiring hos avkommet til Papaver dahlianum. Første generasjon blomstret senere ved 9°C enn ved 18°C. For andre generasjon så forskjellen ut til å være utjevnet hos plantene med opphav fra Svalbard, og plantene brukte omtrent like lang tid på å blomstre uavhengig av foreldrenes temperaturforhold. Forøvrig så et par grupper ut til å være påvirket av foreldrenes temperaturbetingelser, og det var signifikant forskjell mellom deres og første generasjons blomstringstidspunkt. Blomstring hos andre generasjon av planter fra botanisk hage skjedde raskere der foreldrene hadde blomstret ved 9°C sammenlignet med 18°C, og også denne forskjellen mellom blomstringstidspunkt var signifikant. Likevel kan man ikke tillegge disse resultatene stor betydning, ettersom tallene er basert på relativt få individer på grunn av soppinfeksjon av frømaterialet. Plantene kan ha blitt stresset av varme dyrkningsforhold, og krysninger med andre Papaver-arter i botanisk hage kan ikke utelukkes.en
dc.format.extent519817 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1081
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_776
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Plantegeografi: 496en
dc.subjectPapaver dahlianumen
dc.subjectblomstringen
dc.subjectspiringen
dc.subjectklimaeffekten
dc.subjectstratifiseringen
dc.subjecttemperaturen
dc.subjectimprintingen
dc.subjectSvalbarden
dc.titleKlimaeffekter på frøspiring og blomstring hos svalbardvalmue (Papaver dahlianum Nordh.)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record