Show simple item record

dc.contributor.authorSæther, Bjørn-Steinar
dc.contributor.authorSolås, Ann-Magnhild
dc.contributor.authorRobertsen, Roy
dc.contributor.authorAndreassen, Otto
dc.contributor.authorDahl-Hansen, Geir
dc.contributor.authorChristensen, Guttorm
dc.contributor.authorPedersen, Torstein
dc.contributor.authorUglem, Ingebrigt
dc.contributor.authorBremseth, Gunnbjørn
dc.contributor.authorGjelland, Karl Øystein
dc.date.accessioned2017-05-23T10:05:38Z
dc.date.available2017-05-23T10:05:38Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractUtviklingen av havbruksnæringen styres etter prinsippet om bærekraftig utvikling; sosial, økonomisk og miljømessig. Forvaltningen trenger mer kunnskap om hvilke effekter merdbasert havbruk har på økosystemtjenester og samfunn. Balsfjorden gir en unik mulighet til å studere hvordan anleggsetablering påvirker miljø og samfunn, der status for systemet i stor grad er kjent før etablering, og det kan legges til rette for en detaljert oppfølging av miljø og samfunn etter at oppdrettsanlegg er etablert. Det var derfor interesse for å etablere et større pilotprosjekt for kunnskapsoppbygging om virkninger på natur og samfunn, før, under og etter drift av et matfiskanlegg for laks i Balsfjorden. Rapporten har en statusgjennomgang som er delt inn i fem deler. Disse delene belyser ulike sider av kunnskapsgrunnlaget som bør ligge til grunn for forvaltning og drift av havbruksnæringen. Første del ser på sosioøkonomiske og institusjonelle forhold, del to tar for seg naturmiljø, del tre gir status for sjøvandrende laksefisk, del fire beskriver miljøpåvirkninger mens del 5 tar for seg drift ved havbruksanlegg, samt mulige effekter av denne på omgivelsene.en_US
dc.description.abstractFuture growth and development of the aquaculture industry are required to be according to the principle of sustainability, involving both social, economic and ecological aspects of the concept. To support this, policy makers and administration need more knowledge about how cage based farming affects ecosystem services and society. This report summarise available knowledge and knowledge gaps in a fjord system in northern Norway. It demonstrates an holistic approach to how a large scale project can address knowledge gaps and complement the knowledge needed to meet the requirements of sustainable future development of salmon aquaculture in sea cages.en_US
dc.identifier.citationSæther B, Solås A, Robertsen R, Andreassen O, Dahl-Hansen, Christensen G, Pedersen TP, Uglem I, Bremseth, Gjelland KO. Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden . Nofima AS; 2017. 106 p.. Nofima rapportserie(2/2017)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1471346
dc.identifier.isbn978-82-8296-480-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11064
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNofimaen_US
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie ; 2/2017en_US
dc.relation.projectIDNofima AS: 11025en_US
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=088d0567470e14c20b6a1372a773a0847&authkey=AZmOk0lVgAOZwxHcS30fdpY
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Akvakultur: 922en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922en_US
dc.title.alternativeConsequences for ecosystem services and society from the aquaculture industry in the northern areas. Pilot project “Balsfjorden”en_US
dc.titleHavbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjordenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record