Show simple item record

dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorSaksgård, Laila M.
dc.contributor.authorReinertsen, Helge
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorBlom, Hans H.
dc.date.accessioned2017-06-16T06:40:40Z
dc.date.available2017-06-16T06:40:40Z
dc.date.issued2006-05
dc.description.abstractAltaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Elva har en storvokst laksestamme, og en unik kultur og historie knyttet til laksefisket. Stortinget vedtok å utbygge og regulere elva for kraftproduksjon i 1978. Byggingen av kraftverksdammen ble igangsatt i 1983, og Alta kraftverk ble satt i drift i 1987. Det er gjennomført omfattende fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget siden 1981. Formålet med undersøkelsene har vært å dokumentere eventuelle endringer i laksebestanden, finne årsaker til eventuelle endringer og å foreslå mulige kompensasjonstiltak. Undersøkelsene skal også danne et faglig grunnlag for å tilrå et endelig manøvreringsreglement for Alta kraftverk. <br> Undersøkelsene i Altaelva i 2005 var en videreføring av foregående års undersøkelser. Feltarbeide og datainnsamling på de langsiktige undersøkelsene var i hovedsak uforandret fra foregående år og besto av følgende hoveddeler: 1) undersøkelser av begroing, 2) undersøkelser av bestanden av laksunger, 3) undersøkelse av laksungenes fysiologiske kondisjon om vinteren, 4) registrering av fangster, fangstinnsats og skjellanalyser av voksen laks, 5) telling av gytegroper og gytelaks, og 6) smoltundersøkelser.en_US
dc.identifier.citationUgedal O, Thorstad EB, Næsje T, Saksgård LM, Reinertsen H, Fiske P, Hvidsten NA, Blom HH. Biologiske undersøkelser i Altaelva 2005. Norsk institutt for naturforskning; 2006. 52 p.. NINA rapport(177)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1452804
dc.identifier.isbn82-426-1732-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11156
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport ; 177en_US
dc.relation.projectIDAndre: Statkraft Energi ASen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Ressursbiologi: 921en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Limnologi: 498en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Limnology: 498en_US
dc.titleBiologiske undersøkelser i Altaelva 2005en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record