Show simple item record

dc.contributor.advisorHovden, Jorid
dc.contributor.authorNystad, Ingrid Bogholm
dc.date.accessioned2017-06-16T09:35:47Z
dc.date.available2017-06-16T09:35:47Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett på hvilke handlingsbetingelser jobbsyklister i Tromsø har, og hva som kjennetegner deres livsstil som er knyttet til jobbsykling. Jeg har særlig sett på handlingsbetingelser knyttet til arbeidsplassen, familie og hverdagsliv, og arbeidsveien. I forhold til livsstil har jeg sett på deres holdning til egen helse, oppfatninger av fysisk aktivitet og oppfatninger knyttet til miljø. For å kunne fordype meg i dette har jeg foretatt ni kvalitative intervjuer av jobbsyklister som sykler hele året i Tromsø. Oppgaven tar utgangspunkt i tidligere forskning på faktorer som påvirker jobbsykling og helseeffekter ved jobbsykling. Jeg har brukt Pierre Bourdieu’s begreper fra hans handlingsteori som teoretisk rammeverk. Dette i dialog med tidligere forskning har vært med på å danne grunnlaget for det teoretiske bakgrunnsteppet, intervjuguiden og analysen. Sentrale funn i analysen viser at handlingsbetingelsene til jobbsyklistene er sammensatte av flere faktorer, men det er enkelte funn som er mer fremtredende. Fleksibilitet og forutsigbarhet i arbeidstiden er viktig for informantene, samtidig som tilrettelegging på arbeidsplassen ikke er avgjørende, men er med å danne et sosialt miljø for jobbsyklister som gjør at jobbsykling gir annerkjennelse. Små barn hindrer ikke informantene fra å bruke sykkelen, men det gjør at de må prioritere hva de ønsker å bruke tiden på. Det at de sykler til jobb, gir dem både mer tid og mulighet for fysisk aktivitet. Økonomi er ikke avgjørende for at informantene bruker sykkelen til og fra jobb. Alle informantene har gode økonomiske rammebetingelser og mulighet til å kjøpe det som behøves av utstyr til å sykle i et krevende arktisk klima. Arbeidsveien byr på utfordringer i forhold til vær og klima, og det er dårlig tilrettelagt for syklister i Tromsø. Dette problematiseres, men informantene påpeker også at dette er ikke et stort problem, for de sykler uansett. Informantene er positive til el-sykkel og ser at den kan passe dem som har behov for motorhjelp når de sykler.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11158
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Andre idrettsfag: 339en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339en_US
dc.title«Jeg bare sykler til jobb. Vær, snø og vind gjør ingenting». En kvalitativ analyse av jobbsyklisters handlingsbetingelser og livsstil i Tromsøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record