Show simple item record

dc.contributor.advisorWaaler, Rune
dc.contributor.authorMarø, Erlend
dc.date.accessioned2017-06-16T09:42:03Z
dc.date.available2017-06-16T09:42:03Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractDenne undersøkelsen gir et dypdykk i fire utvalgte personers livsverdensbeskrivelser av naturopplevelse etter at de gikk turen Norge på langs i løpet av 2014-2016. Problemstillingen lød slik: Hvordan beskriver fire utvalgte personer som har gått Norge på langs de siste tre årene sine naturopplevelser etter denne turen? Naturopplevelse ble delt inn i opplevelser med naturen, opplevelser med det sosiale og opplevelser med seg selv. Det metodiske verktøyet brukt i undersøkelsen var kvalitative, semistrukturerte livsverdensintervju som ga utfyllende og dyptgående svar på problemstillingen. Utvalget ble gjort ut i fra Norge på langs-lista som finnes på nett, og besto av to kvinner og to menn. Respondentene i undersøkelsen har gått fra Nordkapp til Lindesnes, og de kunne fortelle om varierte og sterke naturopplevelser. Opplevelser med naturen handlet for respondentene om estetiske opplevelser hvor forskjellige landskap var viktige for samtlige. Hver respondent fortalte også om enkelthendelser som førte til store opplevelser med naturen, slik som nordlys og møter med nærgående elg. Kontrastene i naturen ble også nevnt som viktige opplevelser for respondentene, særlig gjennom skifte av årstider eller store endringer i landskapet de gikk gjennom. De fortalte også i varierende grad om hvordan de samhandlet med naturen underveis, eksempelvis ved navigering i vanskelig terreng, hvor de måtte handle i samsvar med naturen. Opplevelser med det sosiale var veldig varierende fra person til person. Enkelte følte at det sosiale kom i veien for naturopplevelsene, mens andre fortalte hvordan opplevelser med det sosiale utgjorde dype og meningsfulle opplevelser. Det som også gikk igjen er hvordan sosiale opplevelser i naturen ble repetitive etter hvert på turen, og at nye personer ut og inn av følget endret opplevelsene i forskjellig grad. Opplevelser med seg selv var viktige for alle fire respondentene, og spesielt en følelse av å være underveis gikk igjen. Respondentene fortalte om hvordan inntrykkene endret karakter, hvordan frihetsfølelser tok over, og hvordan de kom inn i det de beskrev som en turmodus.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11159
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectNaturopplevelseen_US
dc.subjectNorge på langsen_US
dc.subjectNaturen_US
dc.subjectOpplevelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Andre idrettsfag: 339en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339en_US
dc.title"Mine naturopplevelser". En fenomenologisk studie av fire personers naturopplevelser etter å ha gått turen Norge på langsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record