Show simple item record

dc.contributor.advisorRafoss, Kolbjørn
dc.contributor.authorLarsen, Stian Kjellmann
dc.date.accessioned2017-06-16T09:59:33Z
dc.date.available2017-06-16T09:59:33Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractHensikt: Denne studien kartlegger hvilke transportmidler Altas befolkning bruker til reiser. Videre har det vært et mål å undersøke; hva som karakteriserer aktive og passive reisende i forhold til sosial bakgrunn, hvilket reisemønster vi finner blant aktiv reisende, hva som karakteriserer de ulike yrkesgruppenes transportvaner, og hvilke helseeffekter vi finner blant gruppen aktiv reisende. Metode: Undersøkelsen bygger på den landsomfattende nasjonale reisevaneundersøkelsen, som gir informasjon om omfanget av folks reisevaner, hvor, hvorfor, og hvordan folk reiser. Programvaren SPSS er brukt for gjennomføring av statistiske analyser. Undersøkelsen bygger på to utvalg, et basisutvalg på 10 000 personer, og et regionalt utvalg (Alta) på 1021 personer. I analysene er det anvendt 3 utvalg som ga mulighet til analyser på tvers av reiser, personer, og grupper av reisende. Resultater: Funnene i reiseutvalget viste at reiser med bil/privat motorkjøretøy dominerer på alle daglige reiser i Alta. Andelen som reiser med bil/private motorkjøretøy var størst i alle aldersgrupper, og blant kjønn. Funnene i personutvalget viste at de passive transportmidlene som bilfører, bilpassasjer, og annet, utgjør 3 av 4 daglige reiser i Alta. De aktive transportmidlene til fots og sykkel utgjør 1 av 4 daglige reiser. Pensjonistene bruker mest tid på reiser til fots og på sykkel, og tilbakelegger flest kilometer til fots og på sykkel blant yrkesgruppene. Vi finner at 1 av 5 reisende oppnår helseeffekt. Funnene i underutvalget av de aktive reisende viste at de aktive reisende med høyest utdanning bruker mest tid på reiser til fots, og tilbakelegger flest kilometer til fots. De med utdanning utover grunnskole/ungdomsskole er blant de aktivt reisende som har lengere reisetid på sykkel og bruker lengst tid på fritidsrelaterte reiser. De aktiv reisende tilbakelegger flest kilometer på sykkel og til fots på fritidsrelaterte reiser. Blant de aktivt reisende er andelen som oppnår en helseeffekt av den fysiske aktiviteten større blant menn enn kvinner, mens andelen er høyere blant gående enn blant andelen syklende. Blant de syklende og gående var det en signifikant sammenheng i forhold til utdanning. Altaværingen ligger over landsgjennomsnittet på reiser med sykkel, men under gjennomsnittet på reiser til fots.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11163
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjecttransportmiddelbruken_US
dc.subjectaktiv reisendeen_US
dc.subjectreisemønsteren_US
dc.subjectsosial ulikheten_US
dc.subjecthelseeffekten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Andre idrettsfag: 339en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339en_US
dc.titleEn studie av Alta befolknings transportvaner. En kartlegging av kvinner og menns transportvaner på sykkel og til fotsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record