Show simple item record

dc.contributor.advisorRafoss, Kolbjørn
dc.contributor.authorMarkussen, Andreas Fladseth
dc.date.accessioned2017-06-16T10:03:37Z
dc.date.available2017-06-16T10:03:37Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractFormålet med dette studiet var å finne kjennetegn i scoringsmønstrene til Tromsø Idrettslag, Real Madrid og Manchester United og toppscorerne i sesongen 2011/2012. Disse klubbene scoret samlet 230 mål, der toppscorerne alene stod for 75 av målene. Nærmere bestemt tok studien for seg følgende spørsmål: Hvilke angrepstyper er mest effektive med hensyn til å score mål? Hvilken målsone scores flest mål fra og hvor mange touch på ballen hos avslutter før mål viser seg å være mest effektiv? Hvordan kan scoringsmønstrene være et utrykk for ulike spillestiler?en_US
dc.description.abstractMetode: Denne studien benytter en kvantitativ metode med et komparativt design. Variabler som ble vektlagt var angrepstyper, pasningssyntaks, lokalisering av angrepsstart og målsoner og antall touch hos avslutter. Programvaren SPSS ble brukt for gjennomføring av statistiske analyser. Ved hjelp av krysstabeller fremstilles data på en oversiktlig måte. For å teste utvalget ble det gjennomført en kjikvadrat-test. Denne benyttes for å sjekke statistiske sammenhenger mellom to variabler basert på krysstabellen fra utvalget. Signifikansnivået i denne studien ble satt til p<0.05. Funn: Det viste seg at angrepstypen breakdown var den mest effektive angrepstypen. Av 10 mål ble 4 scoret etter breakdown. Studien viser at 1 touch hos avslutter før scoring ga størst effektivitet: 7 av 10 mål kom etter 1 touch hos avslutter. Studien viser også at sonen mellom 5-11 meter er området der prosentvis flest mål ble scoret i fra. Når det gjelder spillerne i studien, toppscorerne, skiller deres scoringsmønstre seg ikke vesentlig fra lagets. Cristiano Ronaldo skilte seg ut som den eneste spilleren som benyttet seg av 4 eller flere touch før scoring. Det ble funnet forskjell i spillestil i form av ulik grad av gjennombruddshissighet og ballbesittelse. Tromsø Idrettslag og Manchester United scoret 6 av 10 mål etter 1-3 pasninger i laget, mens Real Madrid scoret 6 av10 mål etter 4-8 pasninger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11164
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Andre idrettsfag: 339en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339en_US
dc.subjectAngrepstyperen_US
dc.subjectSpillestileren_US
dc.titleScoringsmønster i fotball. En studie av mål og målscorere i tre toppklubber.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record