Show simple item record

dc.contributor.advisorZoglowek, Herbert
dc.contributor.authorHelle, Marthe Kristine
dc.date.accessioned2018-01-08T15:39:08Z
dc.date.available2018-01-08T15:39:08Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractDenne oppgaven retter søkelyset mot friluftsliv i skolen og spesielt på idrettslinjen. Den tar for seg hvordan læreplanen i friluftsliv gjennomføres; hvilke pedagogiske arbeidsmetoder som anvendes og hvordan disse kan føre til læring for elevene. Det teoretisk bakteppe for oppgaven er læreplanteori og læreplanens ulike sider i henhold til Goodlad. Jeg tar også for meg et utvalg pedagogiske teorier og tilnærminger som kan være relevante for undervisning i friluftsliv: Learning by doing, experiential learning, sosiokulturelt læringsperspektiv og konfluent pedagogikk. Disse vil i slutten av oppgaven bli anvendt i drøfting av problemstillingen. For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet kvalitativ metode. Empirien ble samlet inn gjennom feltarbeid. Det ble gjennomført et forprosjekt på Vg1. Her var jeg med på en to-dagers vandretur hvor målet primært var å øve meg som forsker i felt. Deretter gjennomførte jeg selve hovedprosjektet som var en tre dagers kanotur med Vg3. Her deltok jeg på lik linje med elevene, selv om mitt overordnede mål var å gjøre undersøkelser. Det ble benyttet to kvalitative metoder; observasjon og intervju. En middels-strukturert intervjuguide ble utformet på forhånd av turen, selv om det viktigste var å samtale med respondentene om situasjoner underveis. Jeg rekrutterte åtte respondenter til undersøkelsen min i tillegg til samtaler med lærerne som var med. Mine funn viser at læreplanen i friluftsliv på idrettslinjen gjennomføres i henhold til den formelle læreplanen og de intensjonene som ligger til grunn for læreplanen. Den læreplanen elevene erfarer i friluftsliv handler i tillegg til det faglige, i stor grad om sosialt samvær og fellesskap. Funnene mine viser også at progresjonen i kompetansemålene fra Vg1 til Vg3 i friluftsliv realiseres i den gjennomførte læreplanen. De pedagogiske arbeidsmetodene som ble benyttet på turen, var pedagogiske tilnærminger som i stor grad aktivt involverer elevene; learning by doing, erfaringsbasert læring og et sosiokulturelt læringsperspektiv. De nevnte arbeidsmetodene ser ut til å fremme erfaringsbasert læring og gir elevene eierskap til turen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11928
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en_US
dc.titleFriluftsliv i skolen. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med friluftsliv på idrettslinjenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record