Show simple item record

dc.contributor.advisorZoglowek, Herbert Gottfried
dc.contributor.authorSande Kristoffersen, Eirik
dc.date.accessioned2018-06-20T07:33:16Z
dc.date.available2018-06-20T07:33:16Z
dc.date.issued2018-05-13
dc.description.abstractHensikten var å få kartlagt hvilken helserelatert livskvalitet eldre deltakere i et bestemt treningstilbud opplevde, samt å få kunnskap om hvilke faktorer medlemmene verdsatte ved gruppetreningstilbudet. Dette ble undersøkt gjennom å måle livskvalitet og intervjue medlemmer ved et treningstilbud. Utvalget besto av 38 deltakere fra et treningstilbud i Tromsø. Gjennomsnittsalder var 79,1 år. Metodisk benyttet studien en metodetriangulering. 38 enheter gjennomgikk kvantitative spørreskjema. Åtte informanter ble valgt ut til kvalitative, uformelle dybdeintervjuer. Resultatene fra spørreskjemaet RAND-36 viste høye gjennomsnittscorer på kategoriene. Utvalget ble sammenlignet og det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i helserelatert livskvalitet mellom kjønn i noen av de åtte kategoriene. Funnene fra kvalitativt datamateriale viste at deltakerne blant annet verdsatte tilbudets evne til å holde dem i form, det sosiale aspektet, og tilbudets opplegg. I tilbudets opplegg ble det positivt fremhevet at tilbudet hadde faste tidspunkter og instruktører ved tilbudet. Det ble også funnet en utfordring ved tilbudet når det gjaldt transport. Studiens konklusjon er at utvalget scoret høyt på spørreskjemaet RAND-36, sammenlignet med jevnaldrende i tidligere norske og utenlandske studier. Det ble ikke funnet signifikant forskjell i score mellom kjønn. Dette kan til dels være påvirket av utvalgsstørrelsen. Studiens konklusjon fra kvalitative funn er at informantene overordnet hadde positive erfaringer med tilbudet. Hovedsakelig verdsatte de gruppetreningens evne til å holde seg i god fysisk form, samt at det sosiale med gruppetrening skapte et godt miljø. Tilbudets opplegg ble også fremhevet ved at det var faste tidspunkter, instruktører ved tilbudet og i tillegg en variasjon av aktivitet. En utfordring ble identifisert, dette gjaldt transport.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12885
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleBONUS - Eldres erfaringer ved langvarig deltakelse i gruppetrening. En undersøkelse av en gruppe eldres helserelaterte livskvalitet og hvilke faktorer som var verdsatt ved deltakelse i gruppetreningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record