Show simple item record

dc.contributor.authorUnderthun, Anders
dc.contributor.authorSvare, Helge
dc.contributor.authorGausdal, Anne Haugen
dc.date.accessioned2018-09-05T09:42:24Z
dc.date.available2018-09-05T09:42:24Z
dc.date.issued2018-08-04
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? Og i hvilken grad påvirker andre kjennetegn ved RINOene eller bedriftene som deltar, et slikt utfall? Bedriftene i studien rapporterer at RINO-deltakelsen har bidratt positivt både for kunnskap som fremmer innovasjon, og faktisk satsning på innovasjon. Samtidig varierer resultatene med RINO-spesifikke forhold og trekk ved bedriftene, blant annet etter bedriftsstørrelse, hvor hyppig bedriftene deltar i RINO-aktiviteter, dynamiske evner og tillit. Studien bygger på kvantitative og kvalitative data fra fem RINOer på Østlandet i perioden 2014–2017.en_US
dc.description.abstractThe article explores if Regional Innovation Network Organizations (RINO) improve firms’ access to knowledge and innovation, and if so, what activities and support functions are relevant? Moreover, how do RINO characteristics and firm characteristics influence this outcome? A majority of the firms that have been studied maintain that RINO participation has improved their access to knowledge and innovation. However, this outcome varies with RINO-specific and firm-specific characteristics (e.g., participation frequency, size, dynamic capabilities and trust). The study builds on quantitative and qualitative data from five RINOs in Eastern Norway between 2014 and 2017.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2018-03-05> https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2018-03-05</a>.en_US
dc.identifier.citationUnderthun, A., Svare, H. & Gausdal, A.H. (2018). Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon. Søkelys på arbeidslivet, 35(3), 203-220. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2018-03-05en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1606452
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-7989-2018-03-05 ER
dc.identifier.issn1504-8004
dc.identifier.issn1504-7989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13666
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlaget (Scandinavian University Press)en_US
dc.relation.journalSøkelys på arbeidslivet
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/RCN/VRI3/238968/Norway/Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems//en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectnettverken_US
dc.subjectkunnskapen_US
dc.subjectregionale innovasjonsnettverksorganisasjoneren_US
dc.subjectinnovationen_US
dc.subjectnetworksen_US
dc.subjectknowledgeen_US
dc.subjectregional innovation network organizationsen_US
dc.title.alternativeThe effect of network organizations on firms’ access to knowledge and innovation capacityen_US
dc.titleNettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjonen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record