Show simple item record

dc.contributor.advisorEsaiassen, Margrethe
dc.contributor.authorAgeeva, Tatiana N.
dc.date.accessioned2018-09-17T09:25:05Z
dc.date.available2018-09-17T09:25:05Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.description.abstractThe overall aim of this work was to obtain better understanding of how live-storage without feeding affects wild mature Atlantic cod (Gadus morhua L.) and quality of products obtained from such cod. Atlantic cod were live-stored without feeding for 82 days. First, gender-specific weight changes in both whole and gutted fish, as well as certain organs were studied (Paper I). Next, the effects of feed deprivation on development of rigor mortis, as well as aspects of muscle properties were investigated (Paper II). Finally, changes in quality of fillet products, both due to feed deprivation and different times of processing were studied (Paper III). The results showed that the cod were spawning during the first 54 days in captivity, leading to a great loss of total weight. The main changes in gutted weight were detected in the post-spawning period. Females were affected more severely by feed deprivation than males. This sexual dimorphism became more evident towards the termination of the trial, when females had lost more total and gutted weights, liver mass and had a significantly lower muscle protein concentration than males. Feed deprivation for 23 days reduced pre rigor time from 29 to 17 h while further feed deprivation did not reduced this time significantly. If the fish are slaughtered under non-stressful conditions, the pre rigor time in feed-deprived cod can still be long enough to process the fish prior to the onset of rigor mortis. Feed deprivation resulted in just a small reduction in contraction of pre rigor made products. The tail products, especially made pre rigor, contracted more and had higher drip loss than loins and whole fillets. The sensory profile of fillets changed during the feed deprivation. Most fillets had an unpleasantly soft texture, atypical white colour and less fresh sea odour at day 82. The results in this thesis suggest that the tolerable period of live-storage without feeding of wild mature cod is approximately 54 days.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractHovedmålet med dette arbeidet var å få bedre forståelse for hvordan levendelagring uten fôring påvirker vill kjønnsmoden Atlantisk torsk (Gadus morhua L.) samt kvalitet på produkter laget av slik torsk. Atlantisk torsk ble lagret levende uten fôring i 82 dager. Først ble kjønnsbaserte endringer i fiskens total og sløyd vekt, samt gonader og lever bestemt (Artikkel I). Deretter ble effektene av sultetid på utvikling av rigor mortis, samt flere kvalitetsaspekter av muskel undersøkt (Artikkel II). Til slutt, ble kvalitetsendringer i forskjellige filetprodukter vurdert opp mot ulike sultetider og fileteringstidspunkt post mortem (Paper III). Resultatene viste at torsken i fangenskap gytte i løpet av de første 54 dagene, noe som reduserte sterkt fiskens totalvekt. De største endringene i sløyd vekt ble detektert i perioden etter gyting. Hunnene ble mer påvirket av mangel på fôr enn hannene. Denne kjønnsbaserte dimorfismen ble mer tydelig mot avslutningen av forsøket, da hunnene hadde tapt mer total og sløyd vekt, samt levervekt og hadde en signifikant lavere proteinkonsentrasjon i muskel enn hannene. En sulteperiode på 23 dager reduserte pre rigor tid fra 29 til 17 timer, mens ytterligere tid uten fôring reduserte ikke denne tiden signifikant. Dersom fisken slaktes under skånsomme forhold, kan pre rigor tid for sultet torsk fortsatt være lang nok til å prosessere fisken før inntredelse av rigor mortis (dødsstivhet). Uten fôring ble sammentrekningen av pre rigor produserte filet produkter bare redusert i mindre grad. Sporstykker (tails), spesielt laget pre rigor, krympet mer og hadde høyere drypptap enn både tykkfiskstykker (loins) og hele fileter. I tillegg, ble den sensoriske profilen til fileter endret med lengre sultetid. De fleste filetene hadde en bløt (geléaktig) tekstur, atypisk hvit farge og mindre fersk sjølukt på dag 82. Resultatene i denne doktorgraden tydet på at den tolerable perioden for levendelagring av vill kjønnsmoden torsk uten fôring er cirka 54 dager, utover det syntes negative kvalitetsendringer å bli betydelige.en_US
dc.description.sponsorshipProject CATCH: Market-oriented and sustainable value chains for cod products based on live-storage. Research Council of Norway (No.233751/E50).en_US
dc.description</p>Paper II of this thesis is not available in Munin.</p> <p>Paper II: Ageeva, T. N., Olsen, R. L., Joensen, S., & Esaiassen, M. (2018). Effects of Long-Term Feed Deprivation on the Development of Rigor Mortis and Aspects of Muscle Quality in Live-Stored Mature Atlantic Cod (Gadus Morhua L.). Available in <a href=https://doi.org/10.1080/10498850.2018.1448919>Journal of Aquatic Food Product Technology, 27(4), 477-485.</a></p>en_US
dc.identifier.isbn978-82-8266-158-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13811
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-002
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Akvakultur: 922en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Catch: 925en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fangst: 925en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fisheries technology: 924en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskeriteknologi: 924en_US
dc.titleLive-storage of wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality propertiesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record