Show simple item record

dc.contributor.advisorRafoss, Kolbjørn
dc.contributor.authorNyvoll, Marthe
dc.date.accessioned2019-07-03T11:18:04Z
dc.date.available2019-07-03T11:18:04Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractStudien ser på foreldreinvolvering i skiidrett. Nærmere bestemt er temaet for studien å undersøke hvilken betydning foreldre har for unge utøveres idrettsdeltakelse i et talent- og utviklingsmiljø. Nordlysbyen Ski, som er et konkurranse- og treningsfellesskap for unge skiutøvere, er her valgt som case. Forskningsspørsmålene som stilles er: Hvilke ressurser bidrar foreldrene med til talentfulle idrettsutøvere?, Hvordan involverer foreldrene seg i utøvernes trenings- og konkurransehverdag?, Hvordan opplever utøverne foreldrenes involvering? For å svare på disse spørsmålene er det anvendt en multimetodisk tilnærming gjennom å kombinere en kartlegging av foreldrene og dybdeintervju av utøverne. Studiens empiri tar utgangspunkt i 11 kvalitative intervju av utøvere i alderen 16-19 år. I analysen anvendes begreper fra Bourdieus teoretiske rammeverk. Et sentralt funn er at foreldrepar som innehar høy kapitalmengde forklarer den omfattende og direkte involveringen. Foreldrenes høye idrettsspesifikke kapital gjør at involveringen også er knyttet direkte mot utøvelse av konkurranseaktiviteten. Studien viser også ulike former for involvering, knyttet til kjønn. Fedre er mer direkte involvert og i tett samvær med utøverne, mens rollene til mødrene er mer delte. Noen jobber mer i kulissene mens andre har påtatt seg oppgaver på lik linje med mennene. Utøverne opplever foreldrenes involvering og bruk av ressurser som nødvendig for å kunne delta i utviklingsmiljøet. Informantene vektlegger at den kulturelle og sosiale kapitalen som betydningsfull for deltakelsen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15658
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Andre idrettsfag: 339en_US
dc.titleForeldreinvolvering i idrett i et utviklingsmiljø. En studie av foreldres betydning for idrettsdeltakelse i et utviklingsmiljø blant talentfulle skiutøvereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record