Show simple item record

dc.contributor.advisorZoglowek, Herbert
dc.contributor.authorFossmo, Joachim
dc.date.accessioned2019-07-03T11:26:34Z
dc.date.available2019-07-03T11:26:34Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractStudiet sitt hovedproblemområde ønsker å undersøke om trenere og spillere opplever motivasjonsklimaet skapt av treneren forskjellig. Den underliggende problemstillingen ønsker å finne ut av i hvilken grad spillernes egen oppgave/mestrings-orientering og ego/prestasjons-orientering stemmer overens med trenernes og spillernes opplevelse av prestasjonsorientert og mestringsorientert motivasjonsklima. Metoden som ble benyttet var kvantitativ. To spørreskjemaer ble besvart av ti fotballag sine spillere, og de ti hovedtrenerne for de samme lagene svarte på et spørreskjema. Både spillere og trenere svarte på et spørreskjema som omhandlet det trenerskapte motivasjonsklimaet. Resultatene av undersøkelsen viser at det finnes forskjeller i opplevd motivasjonsklima mellom trenere og spillere. Trenere opplever mestringsorienteringen i det trenerskapte motivasjonsklima til å være sterkere enn spillere. Trenerne opplever prestasjonsorienteringen i det trenerskapte motivasjonsklimaet til å være svakere enn spillerne. Underproblemstilling kan besvares med at det er en sammenheng mellom gjennomsnittscorene for mestringsorientert motivasjonsklima både fra trenere og spillere til individuell mestringsfokus. På prestasjonsfokus så er derimot gjennomsnittscorene ganske forskjellige fra opplevd prestasjonsorientering i motivasjonsklimaet. Det konkluderes med at gjennomsnitt for spillere og trenere viser at trenere opplever det motivasjonsklimaet de skaper som mer mestringsorientert og mindre prestasjonsorientert enn det spillerne opplever det som. Korrelasjonsverdier viser derimot at det finnes en viss positivt korrelasjon mellom spillere og trenere sin opplevelse av motivasjonsklimaet. Mestringsorientert motivasjonsklima opplevd av spillerne korrelerer sterkt med individuell oppgave/mestring-målorientering. Prestasjonsorientert motivasjonsklima opplevd av spillerne korrelerer sterkt med individuell ego/prestasjon-målorientering. Trenerens opplevelse av prestasjonsorientering i motivasjonsklima korrelerer ganske sterkt med spillernes individuelle ego/prestasjon-målorientering, men kun svak positiv korrelasjon ble funnet mellom opplevd mestringsfokus i motivasjonsklima for trenerne og spillernes oppgave/mestring-målorientering.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15660
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.titleMotivasjonsklima, øyet som ser? En studie av hvordan trenere og spillere opplever motivasjonsklima i fotballen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record