Show simple item record

dc.contributor.advisorHegseth, Else Nøst
dc.contributor.authorNervold, Gunhild Garte
dc.date.accessioned2009-05-05T08:35:49Z
dc.date.available2009-05-05T08:35:49Z
dc.date.issued2008-06-05
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å se på kvantitative endringer av makroalge- og lavsamfunnet i littoralsonen på fem lokaliteter i Troms, langs en eksponeringsgradient fra fjord til kyst. Ofte finner man samfunnsendringer innover i fjordene som er nært korrelert med forandringer i substratets stabilitet, tekstur og lokaltopografiske forhold i fjæra (helning) (pers. med. Tor Eiliv Lein). Artsdiversiteten og mengdeforholdene av makroalger og lav ble derfor sammenliknet med endringer i disse miljøfaktorene. I tillegg ble resultatene sammenliknet med 25 år gamle undersøkelsene fra de samme lokalitetene. Her ble også enkeltarters plassering i littoralsonen og eventuelle endringer mellom undersøkelsesårene sammenliknet med de samme miljøfaktorene. Tre av stasjonene (Elvebakken, Kvaløyvågen og Småvær) ble hentet fra Lein og Oug sine littoralsamfunnsundersøkelser i Troms i 1982 (upubl. data), mens de resterende to stasjonene (Hamna og Holt) er blitt brukt som overvåkingsområder ved flere resipientundersøkelser de siste 30 årene av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva (Holte et al., 1992, Oug et al., 1985, Velvin et al., 2003). For at sammenlikningen skulle være holdbar ble metoden gjort så identisk som overhode mulig etter beskrivelse fra NIVA-rapporten ”Basisundersøkelse i Tromsøsund og Nordbotn 1983” (Oug et al., 1985).en
dc.format.extent2071 bytes
dc.format.extent5722755 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1837
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1599
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3950nor
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497en
dc.subjectlittoralsonenen
dc.subjectmakroalgeren
dc.subjectTromsen
dc.subjecteksponeringsgradienten
dc.subjectendringer over 25 åren
dc.titleMakroalgesamfunn i littoralsonen på fem lokaliteter i Troms - endringer langs en enksponeringsgradient og endringer de siste 25 åren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record