Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Inger
dc.contributor.authorEilertsen, Svein Morten
dc.contributor.authorSørensen, Ole Jakob
dc.contributor.authorMørk, Torill
dc.contributor.authorBråthen, Kari Anne
dc.contributor.authorJohansen, Bernt
dc.contributor.authorMoa, Pål Fossland
dc.contributor.authorRisvoll, Camilla
dc.contributor.authorSandström, Camilla
dc.contributor.authorWinje, Erlend
dc.date.accessioned2020-11-25T10:12:56Z
dc.date.available2020-11-25T10:12:56Z
dc.date.issued2019-12-30
dc.description.abstractTap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, klimarelatert tap, påkjørsler og grunnet kumulative effekter. Videre setter den fokus på forebyggende tiltak og hvilke felt man trenger ytterligere kunnskapsbygging på. Gjennomgående mangler kunnskap om sammenhengene mellom de ulike årsaksfaktorene samt bedre dokumentasjon av det tidlige kalvetapet.en_US
dc.description.abstractLosses of animals is a central issue for theNorwegian reindeer husbandry. This report describes state of the art on mortality rates, causes of deaths, and the relationships between different explanatory factors within the subject areas: losses of semi-domestic reindeer due to large carnivores; illnesses; climate-related losses; collisions; and cumulative effects. Furthermore, this report focuses on mitigation measures and to which subject areas we need more knowledge. Generally, we lack knowledge on the relationsships between various causalities, as well as better documentation of the mortality of young calves.en_US
dc.descriptionSource at <ahref=http://hdl.handle.net/11250/2644088>http://hdl.handle.net/11250/2644088</a>en_US
dc.identifier.citationHansen I, Eilertsen SM, Sørensen OJ, Mørk T, Bråthen KA, Johansen B, Moa PF, Risvoll CR, Sandström C, Winje E. Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag. NIBIO; 2019. 46 p.. NIBIO Rapport(174)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1774518
dc.identifier.isbn978-82-17-02478-1
dc.identifier.isbn978-82-17-02478-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19917
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)en_US
dc.relation.ispartofseriesNibio rapport ; 2019:174en_US
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/RCN/MILJØFORSK/275570/Norway/Framtidas reindrift - felles kompetansenettverk for næring, forvaltning, FoU og friluftslivsorganisasjoner//en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Andre landbruksfag: 919en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Other agricultural sciences: 919en_US
dc.subjectDødelighet / Mortalityen_US
dc.subjectKlimaendringer / Climate changeen_US
dc.subjectPredasjon / Predationen_US
dc.titleTap av tamrein – et kunnskapsgrunnlagen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record