Show simple item record

dc.contributor.advisorRafoss, Kolbjørn
dc.contributor.advisorWaaler, Rune
dc.contributor.authorNielsen, Rikki Egon
dc.date.accessioned2020-12-09T09:38:50Z
dc.date.available2020-12-09T09:38:50Z
dc.date.issued2020-05-20
dc.description.abstractBetydninger af naturmøder - Et studie af vandrendes oplevelser, erfaring og mening fra stien Sørøya på langs. Studien fokuserer på hvilken betydning oplevelserne fra stien Sørøya på langs har for de vandrende. Hensigten med studiet er at forstå de vandrendes oplevelser i lyset af et socialt og kundskabsbaseret perspektiv. Studiets forskningsspørgsmål er: Hvilken betydning har oplevelserne fra stien for de vandrende? Hovedspørgsmålet er uddybet ved hjælp af tre underspørgsmål: Hvilke oplevelser fremtræder for de vandrende? Hvordan erfares oplevelser for de vandrende? Hvordan tilskrives disse oplevelser mening? Dette kvalitative studie har hentet sit teoretiske rammeværk fra kropsfænomenologien. For at svare på forskningsspørgsmålene er der valgt forskellige metodiske værktøjer som dybdegående interview, deltakende observation og dokumentanalyse. Hensigten med en denne tilnærmelse var at få bedst muligt forståelse for flest mulige nuancer. Betydningen af de vandrendes oplevelser fra stien bygger på flere ting. Det gælder for deres motivation, kundskabsgrundlag og deres naturpraksis. Forskellige tilnærmelser til stien er medbestemmende for oplevelsernes betydninger. De tematiske fundene omhandler vejret, oplevelsen af deltagernes mål, enten som træning eller tur, deltagernes sansemæssige oplevelse af ting og indtryk fra stien og om hvordan kundskab er betydningsfuld for oplevelsen. I sidste afsnit præsenteres det sociale aspekt ved vandringen. De vandrende tilskriver vejret mening baseret på det oplevet fænomen og den kropslige påvirkning. Regn og blæst kobles til våd og kold, hvilket påvirker følelseslivet til den enkelte og det bliver bestemmende for deres definition af dårligt vejr. Det gode vejr præsenterer de vandrende med mulighed for sansemæssig deltagelse, hvor de oplever den stille samtale med naturen som en sammensmeltning af deres sanser, samtidig som godt vejr defineres i fravejret af dårligt vejr. Betydningen af vejret er sammenhængende med de vandrendes motivation. De som søger træning, er mindre påvirket end de som søger naturoplevelserne. Det skyldtes det dårlige vejr fjerner fokus fra den gode oplevelse rig på indtryk. Betydningen af træningsrytmen og turrytmen er forskelligt hos de vandrende. Trods træningsrytmen indsnævrer den sansemæssige deltagelse på stien, så bliver den meningsbærende fordi de som færdes sådan, er motiveret af at ivaretage deres fysiske helse. Turrytmen bliver meningsbærende fordi den betyder, at de vandrende som færdes sådan, oplever en afkobling fra en stresset hverdag og oplever et frirum. Det skyldtes at indtrykkene fra naturen er fri for anstrengelse og lader dem føle på en tilstrækkelighed. De vandrende oplever at sansemæssig deltagelse på stien beriger deres naturoplevelse. Det er betydningsfuldt mod en bedre mental helse, da det giver følelserne af glæde, overskud og livsvilje. Særligt synet vægtlægges i dette. En udfordring for de vandrende er at slippe ud af en hverdag med højt tempo og hurtige indtryk. Det tager tid for de vandrende at omstille sig til naturoplevelse, hvilket betyder at de først efter lidt tid i naturen er klar til at opleve den. Kundskab har betydning for hvad de vandrende ser på stien og styrer deres oplevelser. Det kommer frem at desto mere kundskab den enkelte vandrende besidder, desto større oplevelse har de på stien. Natursynet er også afhængigt af de vandrendes naturpraksis. Det at have et langt og erfaringsrigt liv nært stien på Sørøya, og det at være tilrejsende betyder at de vandrende oplever forskellige følelser. Blandt andet dikotomien mellem følelsen af eventyr i nyt og spændende terræn og følelsen af identitet og tilhørighed. Det at være situeret i en social situation på stien betyder at de vandrende oplever en tilhørsfølelse til dem de vandrer med. Samtidig er det sociale aspekt med til at præge stemningen med hygge, glæde og godt humør. Det sociale aspekt udfordres at de vandrendes apparatbrug, fordi det betyder at de træder ud af den sociale situation, for at opleve naturen bag en skærm. Samtidig betyder dette apparatbrug at deltagerne oplever en tilhørighed som strækker sig ud over den fysiske situation på stien, da det knytter dem til familie og venner. Nøgleord: Friluftsliv - Tursti - Fænomenologi – Oplevelse – Erfaring - Meningen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20035
dc.language.isodanen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.titleBetydninger af naturmøder - Et studie af vandrendes oplevelser, erfaring og mening fra stien Sørøya på langsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)