Show simple item record

dc.contributor.advisorKrempig, Inger Wallem
dc.contributor.authorHavaas, Marte Elise Rydland
dc.date.accessioned2021-06-21T09:08:32Z
dc.date.available2021-06-21T09:08:32Z
dc.date.issued2021-05-25
dc.description.abstractDenne kvalitative undersøkelsen har hatt som mål å avdekke hvordan ungdom opplever natur, og hvilken rolle programfag friluftsliv kan ha for deres naturopplevelser og forhold til natur. Ut over dette er det også interessant å undersøke hva naturopplevelse er for ungdommene, og hvilke kvaliteter ved naturopplevelsene som beskrives. Samt hvilken betydning naturopplevelser og naturkontakt har for ungdommene. For å undersøke dette ble det ansett som hensiktsmessig å intervjue ungdommer med stort innslag av friluftsliv i sin skolehverdag. Intervju av fem elever ved utdanningsprogram friluftsliv,danner slik grunnlaget for studiens datamateriale. For å analysere datamaterialet ble det benyttet teori om naturopplevelser, naturkontakt og utvikling av forhold til naturen. I tillegg ble den lokale læreplan, og overordnet del av ny nasjonal læreplan brukt for analyser. Studien viser at ungdommene i stor grad deler forståelse av hva som er og ikke er en naturopplevelse. Begrepene hverdagslige og ekstraordinære naturopplevelser, kunne med bred enighet brukes som samlebegrep om naturopplevelsene. Begrepene baserer seg på at naturopplevelser ofte kan karakteriseres å være hverdagslige eller ekstraordinære, men likt er at begge nyansene har verdi som en naturopplevelse. Det ble videre avdekket fire ulike kvaliteter ved naturopplevelser som ble vektlagt hos ungdommene; opplevelse av naturens estetikk, opplevelse av mestring og meningsdanning, opplevelse av frihet og avkobling, og opplevelse av følelsesmessig tilknytning. Av disse er de tre førstnevnte kvalitetene særlig fremtredende hos ungdommene. Studien viser at ungdommene opplever å blir påvirket av naturopplevelser og naturkontakt, i noe ulik grad. Felles for flere ungdommer er at de opplevde ekstraordinære situasjoner, som fremkalte en følelse av sensasjon og med tydelig brudd med hverdagen. Naturkontakt er for alle ungdommene beskrevet med positive følelser og aktiviteter. Blant annet opplever ungdommene å få økt motivasjon for gjentatt naturkontakt, men også som noe som ga motivasjon og økt produktivitet ved møte med skolearbeid. Slik benytter de naturen som et avbrekk for å gjenvinne konsentrasjon og produktivitet. Studien viser også at ungdommene gir skolen en del av faktor for sitt forhold til natur. De fremhever varierte naturopplevelser gjennom skolen som kan være avgjørende for å bygge et forhold til natur. Ut over dette trekker ungdommene frem skolen som en faktor for deres miljøbevissthet. Videre oppgir ungdommene at de i stor grad ønsker å ta vare på naturen, og at de kan mye om hvilke miljøhensyn de bør ta. Ønsket om å ta vare på natur kommer ifølge noen av ungdommene som en direkte konsekvens av gode naturopplevelser.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/21489
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectFriluftsliven_US
dc.subjectNaturopplevelseen_US
dc.subjectNaturkontakten_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.titleNaturopplevelser i skolen: En kvalitativ studie av ungdoms naturopplevelser, naturkontakt og forhold til naturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record