Show simple item record

dc.contributor.advisorIms, Rolf Anker
dc.contributor.advisoremailIms Rolf Anker [rolf.ims@uit.no]en
dc.contributor.authorOllila, Leif Eivind
dc.date.accessioned2010-11-16T08:14:41Z
dc.date.available2010-11-16T08:14:41Z
dc.date.issued2010-05-25
dc.description.abstractSammendrag DNA-analyse av hår- og ekskrementprøver er en viktig del i overvåkningen av brunbjørn (Ursus arctos) I Norge. En potensielt nyttig prøveinnsamlingsmetode for slik DNA-basert overvåkning er såkalte hårfeller, som består av en innhegning av piggtråd med luktstoff i senter. Fellene fungerer ved at hår fra bjørnen setter seg fast i piggtråden når bjørnen passerer for å komme inn til luktstoffet. Sommeren 2007 ble det gjennomført hårfelleprosjekt i Sør-Varanger i Norge, Inari i Finland og Pechenga i Russland for å finne ut om hårfeller egnet seg i overvåkningen av brunbjørn i nordlige Skandinavia. Hårfellenes effektivitet som innsamlingsmetode ble sett i forhold til opportunistisk hår- og ekskrementinnsamling, som er den metoden som er rutinemessig brukt i dette området. Videre ble det vurdert hvordan fellenes plassering i forhold til vegetasjon og avstand fra ulike landskapselementer innvirket på fangstsuksessen. Hårfelleforsøket varte i to måneder og bestod av et rutenett med 51 ruter, hver på 5x5 km, som alle inneholdt en felle. De 51 fellene gav til sammen 196 analyserbare hårprøver, som etter DNA-analyse gav 129 identifikasjoner av totalt 24 forskjellige brunbjørnindivider. Fra samme geografiske område ble det identifisert 7 individer både med hårfeller og med tilfeldig hår- og ekskrementinnsamling som pågikk i samme tidsrom. Feller på norsk side og i skog med mye løvtrær nær Pasvikelva og myr hadde klart størst fangssuksess målt i antall bjørner per. felle. Fangssuksessen var best tidlig enn senere på sommeren. Konklusjonen er at hårfeller ser ut til å fungere godt i overvåking av brunbjørn. Metoden er mer ressurskrevende enn tilfeldig ekskrement- og hårinnsamling, men den gir et bedre bilde av bjørnens bevegelser i tid og rom.en
dc.format.extent1352985 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2831
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2564
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3910nor
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470en
dc.titleForsøk med hårfeller i overvåking av brunbjørn (Ursus arctos) i Sør-Varanger, Inari og Pechenga kommuneren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record