Show simple item record

dc.contributor.advisorSvenning, Martin-A.
dc.contributor.authorJohansen, Narve Stubbraaten
dc.date.accessioned2011-01-10T08:16:18Z
dc.date.available2011-01-10T08:16:18Z
dc.date.issued2010-11-30
dc.description.abstractSommeren 2009 fisket vi med kilenøter innerst i Malangen. Den eldste laksen ble fanget først. For den eldste gruppen (tresjøvinterlaks) kom også hunnene inn før hannene. Vi radiomerket 111 laks, og 82 % av disse ble senere registrert i Målselva. Av de øvrige merkede laksene ble det registrert gjenfangster både i sjø og elv, helt fra Vefsna i sør til Tana i nord. De radiomerkede laksene vandret relativt hurtig opp til Målselvfossen, og ble registrert i kulpen nedenfor fossen 1-54 (median 4,5) dager etter merkingen. Knapt 55 % (n=40) av laksen registrert i elva ved gytetid vandret opp fisketrappa i Målselvfossen. Laks som vandret opp fisketrappa ble registrert i 1-41 (median=19) dager nedenfor fossen før de vandret opp fisketrappa. I gytetida (oktober) fordelte laksene seg ut over det meste av hovedløpet i Målselva, i tillegg til sideelvene Divielva og Barduelva, mens en svært stor andel av laksene oppholdt seg på strekningen fra 0-2 km nedstrøms Målselvfossen. Gytebestandsmålet ble trolig oppnådd både ovafor og nedafor Målselvfossen.en
dc.format.extent2529724 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2920
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2653
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3950nor
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en
dc.titleAtlanterhavslaks (salmo salar L.) i Målselva : gytevandring og fordeling av gytefisken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record