Now showing items 1-1 of 1

    • Kan Jim Collins’ teori ”Good to Great” også forklare vekst i små og mellomstore virksomheter? : en litteraturreview. 

      Kajander, Lotte Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-09)
      I denne avhandlingen har jeg i lys av Jim Collins’ svinghjulkonsept sett på et utvalg publikasjoner som omhandlet vekst i små og mellomstore virksomheter. Ved å gå gjennom svinghjulets oppbygning av konsepter, har disse også blitt satt i et organisasjonsteoretisk rammeverk for støtte i analysen. Analysen ble utført på bakgrunn av informasjon gjennom avhandlingens valgte kartleggingsmetode. Innholdskartene ...