Now showing items 1-1 of 1

    • Estrategias de la traducción. Un estudio de estrategias de traducción y su aplicación práctica 

      Kanne, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
      Oversettelsesstrategier – en undersøkelse av ulike strategier og deres praktiske anvendelse ved oversetterarbeid, med spesielt fokus på oversettelse fra spansk til norsk Oppgavens målsetting er å belyse nytteverdien av teoretisk kunnskap for oversetterarbeid. Den tar utgangspunkt i at teoretisk kompetanse oftere leder til egnede oversetterstrategier, fordi man dermed lettere finner fram til riktig ...