Now showing items 1-1 of 1

    • Hva kan ligge i luften? En studie av hvordan Forsvaret kartlegger sin luftmilitære status 

      Ramse, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
      Dette er en utforskende casestudie av Forsvarssjefens strategiske ledelsesverktøy Styrkeregisteret. Dette verktøyet brukes til å samle statusrapporter hver måned og beskriver i sum Forsvarets evne til å til enhver tid løse militære oppdrag. Jeg tar i bruk translasjonsteori på et nytt felt - rapportering - for å forklare hva som skjer. Det er særlig Røviks (2007) tilnærming til translasjonsteori som ...