Now showing items 1-1 of 1

    • Tilpasset opplæring i samfunnsfag 

      Rasch, Juliane Nøis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
      Formålet med denne masteravhandlingen var å se på hva innebærer i begrepet tilpasset opplæring, og hva samfunnsfaglærere legger i begrepet tilpasset opplæring. Det ble sett på hvilke måter samfunnsfaglærere på mellomtrinnet implementere tilpasset opplæring i samfunnsfag undervisningen. Jeg benyttet meg av kvalitativt intervju som metode på tre samfunnsfaglærere på mellomtrinnet ved skoler i Troms. ...