Show simple item record

dc.contributor.authorForland, Tonje Nesse
dc.contributor.authorSivle, Lise Doksæter
dc.contributor.authorde Jong, Karen
dc.contributor.authorPedersen, Geir
dc.contributor.authorStrømme, Marte Louise
dc.contributor.authorKutti, Tina
dc.contributor.authorDurif, Caroline
dc.contributor.authorMcQueen, Kate
dc.contributor.authorGrimsbø, Endre
dc.contributor.authorWehde, Henning
dc.date.accessioned2024-02-08T13:49:56Z
dc.date.available2024-02-08T13:49:56Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractHavforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder, samt elektromagnetiske kilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og elektromagnetiske undersøkelser i forbindelse med petroleumsvirksomhet , og utbygging og drift av vindkraftanlegg til havs. Denne rapporten er en sammenstilling av tilgjengelig kunnskap omkring hvordan de overnevnte typer av undersjøisk støy påvirker livet i havet. Videre evalueres denne kunnskapen i lys av hvilke konsekvenser dokumenterte effekter kan gi på økosystemet. Denne rapporten er inndelt med et kapittel for hver av de overnevnte støykildene (seismikk, elektromagnetiske undersøkelser, undersjøiske sprenginger og vindkraft til havs), som igjen er inndelt i delkapitler med 1) kunnskapsgrunnlag, 2) konsekvensvurdering og 3) råd. Rapporten inneholder konkrete råd fra Havforskningsinstituttet for 2024 for de ulike støykildene. I tillegg inneholder rapporten en oversikt over hvor det finnes sårbare koraller i norske farvann fordi mange av operasjonene til havs som lager støy også innebærer å plassere ulike måleinstrumenter på bunn som kan føre til skade om de plasseres oppå koraller. Råd for seismikk og elektromagnetiske undersøkelser gis i form av rådgivningskart, som viser perioder og områder som bør unngås. Disse kartene inngår også i Oljedirektoratets meldesystem. Råd for undersjøiske sprenginger og vindkraft til havs gis i form av operasjonelle hensyn, samt hvilke sårbare områder og perioder enkelte av disse operasjonene bør unngås.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://hi.no/hi>https://hi.no/hi</a>.en_US
dc.identifier.citationForland TL, Sivle LD, de Jong K, Pedersen G, Strømme ML, Kutti T, Durif CMF, McQueen K, Grimsbø E, Wehde H. Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2024. Havforskningsinstituttet; 2023. 97 p.. Rapport fra havforskningen(2023 - 63)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2243964
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/32884
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen ; 2023 - 63en_US
dc.relation.projectIDHavforskningsinstituttet: 15927en_US
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2023-63
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.titleHavforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2024en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record