Show simple item record

dc.contributor.advisorRikardsen, Audun
dc.contributor.authorHalttunen, Elina
dc.date.accessioned2011-08-10T08:35:09Z
dc.date.available2011-08-10T08:35:09Z
dc.date.issued2011-08-19
dc.description.abstractSummary Atlantic salmon (Salmo salar L.) repeat-spawners might play an important role in population persistence by increasing both total recruitment and long-term stability of a population. This is because repeat spawners return at larger sizes and with greater fecundity than first time spawners, and the large majority of repeat-spawners are females. Nevertheless, little knowledge exists of this potentially significant population sub-unit. We conducted a four-year field study in the River Alta, Northern Norway, using acoustic and radio telemetry combined with scale sample analysis and mark recapture, with the aim of 1) assessing the survival and migration patterns after spawning, 2) assessing the post and repeat-spawner mortality in the fisheries, and 3) quantifying the returning rate of post spawning females. These results were further used in combination with historical catch-records from both sea and in-river fisheries to 4) model the repeat spawning rate in the female population and the significance of repeat spawning for egg production during fluctuating maiden runs. We found that 1) survival after spawning and early marine migration was high (63-80% and 96%, respectively), and that the post-spawners (kelts) in best condition waited longest in the river before migrating. 2) The fisheries mortality was low (4%) when exiting the river and fjord, and moderate (11 %) when re-entering the fjord and river upon return. 3) Female survival until spawning was on average 32 %, and 4) according to model simulations, on average 20% of the female population consisted of repeat-spawners, which might have an important stabilizing function reducing fluctuations in a population by contributing an average of 27% (2%-59%) of all the eggs spawned in the river. We conclude that the post-spawners have high survival both in the river and the sea despite their weakened condition after spawning and overwintering in the river, and that repeat-spawners might contribute significantly to Atlantic salmon production. Their numeric and genetic contribution might be especially important during declining and fluctuating populations as a buffer against poor maiden recruitment years. Therefore post- and repeat-spawners are worthy of special conservational attention and management measures.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractFlergangsgyting en livsforsikring for vill-laksebestandene Det er velkjent at vill Atlantisk laks kan overleve gytinga, men til nå har det ikke vært kjent hvor mange av disse som kommer tilbake for å gyte igjen, og ikke minst hvilken betydning de har for den totale laksebestanden. Dette spørsmålet har jeg kartlagt i doktorgradsavhandlingen min med tittel Staying Alive - the survival and importance of Atlantic salmon post-spawners, som jeg skal forsvare 19. august 2011. I avhandlingen har jeg studert betydningen av flergangsgyting for vill-laksebestanden i nord i Alta-elva. I motsetning til sine sørlige artsfeller som ofte gir alt i gytinga og dør, overlever den nordlige laksen som regel gytinga. Forholdene i nordlige elver kan nemlig være uforutsigbare og dermed kan det være risikofylt å “legge alle eggene i samme kurv”. Den nordlige laksen sparer derfor litt energi ved gyting for å vandre ut igjen, spise seg feit i havet, og komme igjen for neste runde. Hovedmålet i doktorgrads-prosjektet har vært å estimere hvor mange laks som overlever gytinga, hvor mange av disse som kommer tilbake til elva for å gyte igjen, og videre beregne betydningen av disse flergangsgyterne i en bestand. I tillegg har jeg kartlagt vandringsmønsteret, vekst i havet og overlevelse i elv- og sjø-fiskeri. For å kartlegge dette, har jeg brukt elektroniske sporingsmetoder hvor individuelle fisk kan følges. Jeg fant at opp til 80% av populasjonen overlever gytinga (kalt støinger), de fleste overvintrer i elva før utvandring, og over 90% overlever utvandringen til det åpne havet. Videre fant jeg at opptil 39% av utvandrende støinger returnerer til elva som flergangsgytere. De kommer da tilbake som spesielt stor laks med gjennomsnittsvekt på 13 kg, fulle av rogn. Og selv om 11% blir fisket opp underveis i fiskeriene, kan de bidra med gjennomsnittlig 27% av alle egg gytt i elva. Flergangsgytere er spesielt viktig i år med dårlig innsig av førstegangsgytere. Voksne og erfarne flergangsgytere har nemlig mye større overlevelse i havet enn små og uerfarne førstegangsgytere. De kan derfor fungere som en viktig buffer mot populasjonssvingninger, og fungere som en slags livsforsikring for bestandene. Det er derfor viktig å ta spesielt god vare på støingene i elva slik at de kan komme tilbake som store og sexy flergangsgytere.en
dc.description.sponsorshipAlta Laksefiskeri Interessentskap, the University of Tromsø, Tromsø Forskningsstiftelse, Sparebanken Nord-Norge, the Norwegian Research Council, the Norwegian Institute for Nature Research, the Norwegian Directorate for Nature Management, the County Governor of Finnmark, Amundsensenteret and Fiskeriforskningsfondeten
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Elina Halttunen, Audun H. Rikardsen, Jan G. Davidsen, Eva B. Thorstad and J. Brian Dempson: 'Survival, migration speed and swimming depth of Atlantic Salmon Kelts during sea entry and fjord migration', Reviews: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries (2009) Volume 9, Part I, Part 1, 35-49. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-9640-2_3>http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-9640-2_3</a> <br/>2. Elina Halttunena, Audun H. Rikardsen, Eva B. Thorstad, Tor F. Næsje, Jenny L.A. Jensen and Øystein Aas: 'Impact of catch-and-release practices on behavior and mortality of Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts', Fisheries Research (2010) vol 105, 141–147. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2010.03.017>http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2010.03.017</a> <br/>3. Elina Halttunen, Jenny Lovisa Alexandra Jensen, Tor Fredrik Næsje, Jan Grimsrud Davidsen, Eva Bonsak Thorstad, Cedar Marget Chittenden, Sandra Hamel, Raul Primicerio and Audun Håvard Rikardsen: 'State-dependent migratory behaviour of post-spawned Atlantic salmon (Salmo salar)' (unpublished paper). <br/>4. Elina Halttunen, Audun Håvard Rikardsen, Ola Ugedal, Eva Bonsak Thorstad, Jenny Lovisa Alexandra Jensen and Tor Fredrik Næsje: 'The significance of repeat spawning for the production of Atlantic salmon (Salmo salar)' (unpublished paper).en
dc.identifier.isbn9788282660136
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3536
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3257
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-002en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en
dc.titleStaying alive : the survival and importance of Atlantic salmon post-spawnersen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record