Now showing items 1-1 of 1

    • Risikovurdering av kreftbehandlede barn med nøytropen feber ved hjelp av standardiserte scoringssystemer 

      Øien, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
      Det ble gjort en risikovurdering av pediatriske onkologiske pasienter med nøytropen feber ved hjelp av et standardisert risikovurderingssystem med inndeling av høy- og lavrisikopasienter ved innkomst og etter 48 timer for å se om de får uforholdsmessig lange innleggelser. Kriteriene i risikovurderingen fremstår som gode til å predikere sykdomsforløp da ingen av pasientene som forble i lavrisikogruppen ...