Now showing items 1-1 of 1

    • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Problem Monitor (BPM) 

      Backer-Grøndahl, Agathe; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-25)
      Brief Problem Monitor (BPM) er en kortversjon av kartleggingssystemet Achenbach System of Empirical Based Assessment (ASEBA). Instrumentet er utviklet for at man enkelt skal kunne følge med på barnets/ungdommens utvikling på eksternaliserende problemer, internaliserende problemer og oppmerksomhetsproblemer, inkludert eventuell endring etter en intervensjon. Det finnes tre versjoner; én for foreldre ...