Now showing items 1-1 of 1

    • Hälsorisker vid snusbruk 

      Dagenborg, Jennie-Ann Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-15)
      Bakgrund: Det råder oenighet bland forskare när det gäller snusets effekt på hälsan. Fem översiktsrapporter, där man ser på skadepåverkningen av snus, har publicerats och den epidemiologiska forskningen har tolkats på olika sätt. Metod: En systematisk identifisering av litteratur och kritisk värdering av de epidemiologiska studier som har inkluderats i översiktsrapporterna om snusets hälsoeffek ...