Now showing items 1-1 of 1

    • Kjønnsforskjeller i forekomst, presentasjon og risikofaktorer ved koronarsykdom 

      Frøland, Benedicte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
      Hjerte-karsykdom er for begge kjønn ledende årsak til død i Norge. Menn har en høyere risiko for hjerteinfarkt og død i alle aldersgrupper. Først i de eldste aldersgrupper utjevnes kjønnsforskjellen. På kardiologisk laboratorium ved UNN, har alle angiografiundersøkelser av pasienter i helseregionen vært registrert siden 2005. I dette materialet har jeg sett på kjønnsforskjeller i om koronarsykdom ...