Now showing items 1-1 of 1

    • Nevropsykologisk funksjon og brukeropplevelse av nevropsykologisk utredning hos pasienter på rusinstitusjonen Færingen (UNN) 

      Haagensen, Leif Ole; Sørli, Gry Lassesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-02)
      Denne studien evaluerer nevropsykologisk utredning av henviste pasienter i alderen 19-36 år (M = 26.23, SD = 3.69, N = 26) med hovedsakelig avhengighet til stimulanter (amfetamin, metamfetamin, kokain) fra rusinstitusjonen Færingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Man har også gjort en brukerundersøkelse av pasientenes opplevelse av utredningen i etterkant. I resultater fra nevropsykologisk ...