Now showing items 1-1 of 1

    • Si ikke at det bare er en finger. En kvalitativ undersøkelse av CBPR brukt i Reindriftas hverdag 

      Haanæs-Rensberg, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
      Det er gjort mange undersøkelser i Norge der samer har blitt studert. Det her er forskning hvor resultater ikke alltid har blitt gjenkjent og heller ikke blitt sett på som relevante for den studerte målgruppen. Reindriftas hverdag har som første helseforskningprosjekt i Norden brukt seg av CBRP som metode for å prøve å møte denne utfordringen. Metoden legger til grunn inkludering og et tett samarbeid ...