Now showing items 1-1 of 1

    • Referansegen i qPCR-analyser av humane endotelceller fra koronararterier (HCAEC) 

      Machiedo, Stine Skoglund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-01)
      Denne oppgaven er en del av et forskerlinjeprosjekt som ser på forskjeller i genuttrykk hos koronare endotelceller utsatt for lavt nivå av oksygen og inflammasjon sammenliknet med kontroller. Et av forsøkene hadde som hensikt å se utvikling i genuttrykk etter ulik behandlingstid. Denne oppgaven skal bestemme hvilke referansegen som er best egnet for dette forsøkssettet ved qPCR ved hjelp av de ...