Now showing items 1-1 of 1

    • Mot bedre behandling av rectumcancer 

      Rafaelsen, Cathrine Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-04)
      Mål: Å utforske korttidssresultater ved behandling av pasienter med endetarmskreft ved UNN, Tromsø, i en periode preget av overgang fra åpen til laparoskopisk kirurgi. Introduksjon: Etter å ha gjennomgått en overgang fra noe uorganisert preoperativ håndtering og i hovedsak åpen kirurgi, har gastrokirurgisk avdeling ved UNN, Tromsø gått over til å fokusere på effektiv standardisert preoperativ ...