Show simple item record

dc.contributor.advisorAarsæther, Nils
dc.contributor.authorMoen, Terese S. Jemtegård
dc.date.accessioned2013-01-14T14:03:17Z
dc.date.available2013-01-14T14:03:17Z
dc.date.issued2012-11-29
dc.description.abstractOppgåva tek utgangspunkt i Døropnarprosjektet i Norddal 2009-2012 som hadde som mål å auke nettotilflyttinga gjennom tiltak for å få nye innbyggjarar til å bli buande over tid, slik at folketalet kunne stabiliserast og aukast. 8 familiar som framleis bur i kommunen og 2 familiar som har flytta att er intervjua om kva kvalitetar dei opplever som viktige/kritiske og faktorar som er marginale når det gjeld å bu i kommunen. Studien viser at stadkvalitetar har stor betydning for dei som har vald å busetje seg i bygdene i Norddal og at stadtilknyting har mindre betydning for å bli buande. Stadkvalitetar som er viktige er lokale moglegheiter for arbeid for den eine av dei vaksne i familien, naturen i form av ro og stillheit og moglegheitene den gjev for friluftsliv, at staden vert opplevd som inkluderande og hyggeleg og at ein får handla det ein treng til kvardags. Kvaliteten på det sosiale livet, spesielt det at ungane skal trivast er det mest avgjerande for familiane i forhold til det å bli buande. Dette er viktigare enn andre grunnleggjande faktorar for busetting som tilfredstillande arbeids- og bustadforhold.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4764
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4478
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPL-6900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.titleStadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommuneen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)