Show simple item record

dc.contributor.advisorMyklebost, Kari
dc.contributor.authorDischler, Kristian
dc.date.accessioned2013-06-27T06:51:36Z
dc.date.available2013-06-27T06:51:36Z
dc.date.issued2013-05-15
dc.description.abstractDenne masteroppgåva er ei kvalitativ tekstanalyse av to politiske programfråsegn publisert av den Kreml- og Putin-venlege ungdomsrørsla Nasji. Oppgåva har som føremål å identifisera det idéhistoriske grunnlaget som rørsla byggjer på, både frå fortida og samtida. Studien viser at Nasji i all hovudsak trekkjer fram døme på tidlegare stordom, frå tsar Peter den Store og tsar Aleksandr den andre, til Sovjetunionen og Jurij Gagarin. Rørsla ser òg fram mot Russlands neste stordomsperiode. Slavofilien ser ut til å spille en viss rolle, men tanken om en russisk Sonderweg er tydeligere, slik Aleksandr Herzen uttrykte honom. Nasji ynskjer at Russland skal verta ei stormakt ved å vera suverent, modernisera og inntaka ei leiarrolle i globaliseringsprosessen. Berre på denne måten er Russlands eksistens trygg, ifylgje rørsla. **** This master thesis is a qualitative textual analysis of two political programs published by the pro-Kremlin and pro-Putin youth movement Nashi. The object of the thesis is to identify ideas of Russian thought, both from the past and present, that constitute the movement's foundation. The study shows that Nashi on the whole brings up examples of earlier greatness, from tsar Peter the Great and tsar Alexander the second, to the Soviet Union and Yuri Gagarin. The movement is alså looking ahead towards the next period of Russian glory. Slavophilia seems to play a certain role, but the thought of a Russian Sonderweg is more obvious, in the way Alexander Herzen expressed it. Nashi wishes that Russia shall become a superpower by being souvereign, by modernizing and conquer a leading position in the process of globalization. This is the only way to keep Russia's exsistence safe, according to the movement.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5228
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4944
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3906en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071en
dc.subjectNashien
dc.subjectNasjien
dc.subjectungdomen
dc.subjectyouthen
dc.subjectRussiaen
dc.subjectRusslanden
dc.subjectpost-sovieten
dc.subjectpostsovjetisken
dc.subjectthe Russian ideaen
dc.subjectden russisk idéen
dc.subjectutopiaen
dc.subjectutopien
dc.subjectsonderwegen
dc.subjectosobyj put'en
dc.subjectmolodjozj'en
dc.titleJakta på russisk stordom. Ungdomsrørsla Nasjis idéhistoriske rammeverk i to politiske manifesten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)