Show simple item record

dc.contributor.authorKillengreen, Siw Turid
dc.contributor.authorIms, Rolf Anker
dc.contributor.authorHenden, John-André
dc.contributor.authorYoccoz, Nigel
dc.contributor.authorEhrich, Dorothee
dc.date.accessioned2013-12-12T11:51:49Z
dc.date.available2013-12-12T11:51:49Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractSom et av to prosjekter i en stor nasjonal satsning for å redde den utrydningstruede fjellreven, ble «Fjellrev i Finnmark» startet opp våren 2004. Prosjektet har fra starten av hatt to hovedmålsettinger. 1)Å gjøre grunnleggende forskning på økosystembetingelser som begrenser fjellrevenbestandens nåværende utbredelse og bestandsvekst i Øst-Finnmark spesielt, og i sub- & lav-Arktis generelt, med fokus på to hypoteser; (a) mer uregelmessige & dempede smågnagersykler og (b) øket konkurranse med rødrev. 2) Iverksette tiltak for å redusere bestanden av rødrev på Varangerhalvøya i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) (Figur 1) samt å evaluere effektene av disse tiltakene, dels ved å gjøre sammenligninger med referanseområder i Øst-Finnmark hvor det ikke skjer tiltak og dels ved å la tiltaket inngå som et replikat i en felles Fennoskandisk analyse av tilsvarende tiltak i Sverige.en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1027477
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5608
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5298
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en
dc.titleFjellrev i Finnmark” - Rapport for perioden 2008-2012.en
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapporten


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record