Show simple item record

dc.contributor.authorUniversitetsbiblioteket
dc.date.accessioned2014-01-20T13:43:43Z
dc.date.available2014-01-20T13:43:43Z
dc.date.issued2013-12
dc.description.abstractKjell Fjørtoft ble født i Tromsø 5. mars 1930, døde samme sted 14. mai 2010. Han prøvde ulike yrker før han endte opp som journalist og forfatter. På 1950-tallet drev han en rekefabrikk eid av faren. Senere arbeidet han i bank, i Norsk Hydro og i et ishavsrederi i Tromsø. I denne perioden leverte Fjørtoft bilder til avisa Nordlys, og i 1958 begynte han der som journalist. I perioden 1962-1966 arbeidet Fjørtoft som journalist i "Lofotposten", og fortsatte deretter ved Dagbladets Nord-Norges-kontor lokalisert i Tromsø. Fra 1973 til sin død arbeidet Fjørtoft som frilanser. I tillegg til journalistyrket produserte Fjørtoft en rekke filmer, både kortfilmer og NRK-produksjoner. Den første filmen ble til på Sunnmøre – "Hummerfiske på Nordøyane" fra 1959. Siden fulgte om lag 17 kortfilmer og et tjuetalls fjernsynsprogrammer for NRK. Mange av filmene omhandler natur eller folk i utkant-Norge. I 1983 kom boken "Lille-Moskva" ut, og det ble laget film basert på boken som fikk samme navn. Filmen "Lille-Moskva" fikk flere internasjonale diplomer. På begynnelsen av 1960-tallet drev Kjell Fjørtoft eget produksjonsselskap under navnet ”Kjell Fjørtoft filmproduksjon”. Parallelt med sitt virke som journalist og filmskaper arbeidet Fjørtoft også som forfatter. Den første boka, Troms med bankene utenfor, kom ut i 1966. I perioden 1966-1975 gav han ut fem bøker som omhandlet natur, mennesker og dagligliv i Nord-Norge og på Svalbard. Da boka "Drama på Arnøy" kom ut i 1981 nådde han ut til et bredt publikum. Boka forteller historien til tre partisaner som under krigen skjulte seg i den lille bygda Årviksand på Arnøy. Andre av hans bøker omhandler tvangsevakueringen av Finnmark og tyskernes nedbrenning og evakuering av Finnmark. Fjørtoft skrev seks bøker om den 2. verdenskrig hvor han i de to siste tok utgangspunkt i de nordmenn som meldte seg for å kjempe på tysk side. I 1989 fikk Fjørtoft Troms fylkeskommunes kulturpris. I 1984-1985 var han formann i Nordnorsk forfatterlag. I sommerhalvåret bodde Fjørtoft på øya Hekkingen som han eide. Hekkingen ligger like utenfor nordspissen av Senja. Han solgte øya i slutten av mai 2006.en
dc.descriptionKjell Fjørtoft avleverte et omfangsrikt arkivmateriale til Universitetsbiblioteket i Tromsø omkring år 2000. Materialet består av korrespondanse, bokmanuskripter, dreiebøker til filmer – det vil si at arkivet for en stor del omfatter arbeidet til Kjell Fjørtoft som journalist, filmskaper og forfatter. De delene av materialet som dokumenterer Fjørtofts virke som fotograf og dokumentarfilmskaper ble overlevert til Tromsø Museum. En stor del av materialet som ble innlemmet i Universitetsbibliotekets privatarkivsamling består av aviser. Artikler og reportasjer fra aviser og ukeblader er klippet ut og lagt i mapper. Videre inneholder arkivet mye korrespondanse. Korrespondansen er både relatert til Fjørtofts roller som journalist, forfatter og filmskaper og til Fjørtoft som privatperson. Korrespondansen knyttet til Fjørtofts yrkesutøvelse utgjør imidlertid den største delen. Under arbeidet med bøker om krigen fikk Fjørtoft tilsendt en del bakgrunnsmateriale fra privatpersoner. Denne type dokumenter er i hovedsak kopier, men i noen tilfeller dreier det seg også om originale håndskrevne dokumenter. Dokumentene inneholder personsensitive opplysninger og er derfor underlagt særskilte bestemmelser vedrørende innsyn. Senere på 2000-tallet hentet Universitetsbiblioteket et nokså omfattende tilvekstmateriale hjemme hos Fjørtoft. Dette materialet faller inn under samme kildekategorier som over. Kjell Fjørtofts privatarkiv utgjør samlet 15 hyllemeter. Tilvekstmaterialet ble ferdig ordnet i 2013.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5776
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5470
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Contemporary history (after 1945): 084en
dc.titlePrivatarkiv nr. 6 : Kjell Fjørtoft, 1930-2010en
dc.typeOthersen
dc.typeAndreno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record