Show simple item record

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorSandnes, Tomas*
dc.contributor.authorJensen, Jenny
dc.contributor.authorStaldvik, Frode
dc.contributor.authorHolm, Ragnar*
dc.contributor.authorLandstad, Jan Arild*
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.contributor.authorMoe, Karina
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorHeggberget, Tor Gravråk
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.date.accessioned2014-12-09T14:27:22Z
dc.date.available2014-12-09T14:27:22Z
dc.date.issued2013-04
dc.description.abstractVi undersøkte atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver i Midt-Norge i 2012. Hovedmålsettingen var å skaffe kunnskap slik at man kan gjøre sikrere beregninger av den reelle andelen rømt oppdrettslaks i lakseelver. De ulike delmålene var å:  Vurdere sikkerheten i dagens metoder for beregning av andel oppdrettslaks i gytebe-stander av villaks.  Sammenligne bitevillighet og fangsteffektivitet for oppdrettslaks og villaks i elva.  Sammenligne vandringsmønsteret til oppdrettslaks og villaks i elva.  Sammenligne fordeling av oppdrettslaks og villaks i gytetida.  Sammenligne andel oppdrettslaks som fanges i fjordsystemet med andel som vandrer opp i nærliggende elver.  Bedre grunnlaget for målrettet oppfisking av oppdrettslaks i elva. Rømt oppdrettslaks og villaks ble fanget i kilenøter i Namsfjorden og ved Vikna og merket med ra-diosender eller Lea-merke festet under ryggfinnen. I Namsfjorden ble 43 rømt oppdrettslaks og 74 villaks merket med radiosender og 83 villaks med Lea-merke. Ved Vikna ble 24 rømt oppdrettslaks merket med radiosender. For den radiomerkede laksen ble vandringer og oppholdssted registrert ved hjelp av to automatiske radiologgestasjoner ved Steinan og Lilleøen i Namsen (12 og 19 km oppstrøms fra elvemunning), og ved manuell peiling langs Namsenvassdraget fra bil annenhver uke fra 4. juli til etter gyteperioden i november. I tillegg ble gjenfangster av merket laks i sjø og el-ver registrert. Under overvåkingsfisket med stang i oktober og november i Namsenvassdraget ble fangstinnsats og fangst av rømt oppdrettslaks og villaks registrert, og biologiske data ble samlet inn for fangete oppdrettslaks (12) og et utvalg av villaksen (30). Villaksen kom tidligere inn Namsfjorden enn den rømte oppdrettslaksen, som hovedsakelig ble fanget i kilenøter i slutten av juli og august i 2012. Andelen rømt oppdrettslaks i det ordinære kile-notfisket fra 10. juni til 28. juli var lavt (0,7 %). Beskatningsraten for radiomerket villaks i Namsenvassdraget var 34-36 %, mens den for radiomer-ket rømt oppdrettslaks var 19-25 %. Det meste av oppdrettslaksen som vandret opp i Namsen-vassdraget ble radiomerket i august og var derfor tilgjengelig for sportsfiske (01. juni – 31. august, med start 15. mai i Bjøra) i kortere tid enn villaksen siden sportsfisket varte kun til slutten av august. Dette kan være en årsak til at beskatningsraten for oppdrettslaksen var lavere enn for villaksen.en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1034220
dc.identifier.isbn978-82-426-2535-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6900
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6493
dc.language.isonoben
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning Trondheimen
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport, Nr. 931, 2013en
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497en
dc.titleAtferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Viknaen
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapporten


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record